Hoek van Holland

Hoek van Holland Haven 
Het station Hoek van Holland Haven is onderdeel van de zogenoemde “Harwichknoop”. Voor het spoor, de halte, de toekomstige H6-weg en de aanwezige dijk is een integraal ontwerp gemaakt. Om een goede, gelijkvloerse instap op de perrons mogelijk te maken wordt het station iets verschoven en het spoor rechtgetrokken.

Hoek van Holland Strand
De huidige spoorlijn eindigt in Hoek van Holland, ongeveer een kilometer van het strand. Als onderdeel van het project Hoekse Lijn wordt het spoor verlengd tot vlak bij de zee. Op deze locatie komt in de toekomst ook het nieuwe eindstation Strand. Reizigers kunnen vrijwel direct vanuit de metro het strand oplopen. Het ontwerp van de verlenging en het nieuwe eindstation worden, voor zover nodig, afgestemd op het ontwikkelingsplan Kaap de Goede Hoek. Ook houdt het ontwerp rekening met het voor de omgeving zo kenmerkende natuurgebied Kapittelduinen. Bij ingebruikname van het nieuwe eindstation Strand vervalt het huidige station Strand.

Voorlopig ontwerp tracéverlenging
Op het traject tussen Hoek van Holland Haven en het nieuwe station Hoek van Holland Strand rijdt de metro in de toekomst over een enkel spoor. Vlak voor het nieuwe eindstation zal het spoor, via een wissel, overgaan naar een dubbel spoor om zo te kunnen stoppen en vertrekken aan beide zijden van het middenperron. De projectorganisatie onderzocht twee alternatieven voor de spoorverlenging:

 • Alternatief 1 (rood, zie afbeelding) betreft een spoorligging die geheel ten zuiden van het Natura 2000-gebied blijft. Het spoor ligt hierbij in een open-bak.
 • Alternatief 2 (groen, zie afbeelding) betreft een spoorligging in een gesloten-bak. Deze variant ligt, ter plaatse van de passage van de appartementsgebouwen aan de Strandweg Noord, binnen het Natura 2000-gebied. Hieronder ziet u een impressie van alternatief 2. Dit traject heeft de voorkeur en is opgenomen in het bestemmingsplan dat 23 februari 2017 is vastgesteld in de Raad. 

Verlenging metrolijn tot aan het strand

     

Impressie nieuw station Hoek van Holland Strand

     

Geluidsschermen
Na station Hoek van Holland Haven tot aan de kruising met de Fortweg zijn geluidsschermen voorzien (volgens het Akoestisch onderzoek 30 juli 2015).

   

Veelgestelde vragen

 • Wordt er nog gekeken naar een 10 minuten zomerdienstregeling naar het strand van Hoek van Holland?

  Voor de zomerperiode, en in weekenden rond de zomer, wordt rekening gehouden met een 15 minuten dienstregeling; de infrastructuur zal het rijden van deze frequentie mogelijk maken. De daadwerkelijke dienstregeling wordt bepaald door de RET en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De RET wil tijdens top-zomerdagen en evenementen (10 à 15 warmste dagen per jaar) een 7,5-minutendienst naar Hoek van Holland Strand rijden.

 • Verdwijnt het huidige station Hoek van Holland Strand als het nieuwe station Strand in gebruik is genomen?

  Als de spoorverlenging en het nieuwe eindstation gereed zijn, kan het huidige station Hoek van Holland Strand vervallen; dit is onderdeel van de projectscope. Zolang de verlenging en het nieuwe station niet gereed zijn, blijft Hoek van Holland Strand in dienst, zolang deze bereikbaar en bruikbaar is in verband met de werkzaamheden voor de verlenging en het nieuwe station Hoek van Holland Haven (Harwichknoop). Dit laatste is aanleiding om ter plaatse van het oude stationsgebouw bij de Stena Line een tijdelijk eindstation in te richten

 • Worden er overwegen toegevoegd aan de Hoekse Lijn?

  Alleen bij Hoek van Holland worden 2 gelijkvloerse kruisingen toegevoegd (Strandweg en Strandboulevard) als gevolg van de spoorverlenging. Verdere toevoeging, danwel ondertunneling van bestaande overwegen is vanuit de het project niet noodzakelijk.

 • Naar alle veelgestelde vragen
© 2017 Hoekse lijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam