Plan- en begeleidingscommissies

Geef u op voor de begeleidingscommissie
Wilt u meedenken over de bouw van de Hoekse Lijn? Dan kunt u nu deelnemen aan de begeleidingscommissie! Tijdens deze bewonersbijeenkomst bespreken we de geplande bouwactiviteiten. Geef u nu op via het contactformulier. Of bel met 010 4894334. In Schiedam, Vlaardingen en Maasluis is de begeleidingscommissie actief. Omdat in Hoek van Holland nog de plannen worden besproken, blijft dit een plancommissie.

Zodra de data van de volgende commissies bekend zijn, staan deze vermeld bij nieuws en agenda.

Verslagen

Vlaardingen begeleidingscommissie 2017
> Verslag begeleidingscommissie, 16 februari 2017 
> Verslag begeleidingscommissie, 23 maart 2017

Schiedam begeleidingscommissie 2017
> Verslag begeleidingscommissie, 8 februari 2017 
> Verslag begeleidingscommissie, 8 maart 2017
> Verslag begeleidingscommissie, 12 april 2017

Maassluis begeleidingscommissies 2017
> Verslag begeleidingscommissie, 2 februari 2017
> Verslag begeleidingscommissie, 2 maart 2017
> Verslag begeleidingscommissie, 30 maart 2017
 

Hoek van Holland plancommissies 2016
> Presentatie Movares Second opion Hoekse Lijn d.d. 28 oktober 2016, Second opinion Movares Ongelijkvloerse kruising Strandweg, Afdoeningsvoorstel motie Verheij ea over Ongelijkvloerse Kruising_Strandweg.
> Verslag plancommissie Hoek van Holland, 7 juli 2016Presentatie stand van zaken ontwerp Spoorverlenging
> Verslag Hoek van Holland, 25 mei 2016. Presentatie kruising Strandweg. Presentatie kruising Strandweg verkeersaspecten. Variant A, Variant B1, Variant B2, Variant C.
> Verslag Hoek van Holland, 23 maart 2016. Presentatie RO-proces

Maassluis plan-, begeleidingscommissies 2016
> Verslag begeleidingscommissie, 5 oktober 2016
> Verslag begeleidingscommissie, 29 juni 2016
> Verslag plancommissie Maassluis, 16 maart 2016

Schiedam plan-, begeleidingscommissies 2016
> Verslag begeleidingscommissie Schiedam, 28 september 2016. 140702 DO IP Over het water Plattegrond -1op500, Detailblad geluidschermen, Foto/voorbeeld geluidsscherm
> Verslag begeleidingscommissie Schiedam, 22 juni 2016
> Verslag plancommissie Schiedam, 10 maart 2016

Vlaardingen plancommissies 2016
> Verslag begeleidingscommissie Vlaardingen, 20 september 2016
> Verslag begeleidingscommissie Vlaardingen, 16 juni 2016
> Verslag plancommissie Vlaardingen, 2 maart 2016

Groenteam Vlaardingen 2016
> Verslag Groenteam Vlaardingen, 28 september 2016
Groenteam Vlaardingen, 23 november 2016: Beplantingsplan Spoorsingel, 1.Bomen, 2 Heesters hoog, 3 Heesters laag


Hoek van Holland plancommissies 2015

Schiedam plancommissies 2015

Maassluis plancommissies 2015

Vlaardingen plancommissies 2015

Plancommissie XL II, 10 december 2014
Op 10 december 2014 heeft de tweede plancommissie XL plaatsgevonden voor alle leden langs de lijn. In de commissie is de voortgang van het project Hoekse Lijn in relatie tot de ruimtelijke ordeningsprocedures (bestemmingsplannen e.d.) besproken. Bekijk het verslag van de plancommissie XL d.d. 10 december 2014.

Plancommissie XL 16 september 2014
Op 16 september 2014 heeft de projectorganisatie in samenwerking met de betrokken gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Rotterdam een speciale plancommissie voor alle leden georganiseerd. Tijdens deze avond stonden de ruimtelijke ordeningsprocedures (bestemmingsplannen e.d.) centraal.  Bekijk het verslag van de plancommissie XL d.d. 16 september 2014.

Plancommissie Hoek van Holland 11 september 2014
Op 11 september 2014 heeft de projectorganisatie in samenwerking met de gemeente Rotterdam een speciale plancommissie georganiseerd in Hoek van Holland. Het thema was 'buitenruimte. Bekijk het verslag van de plancommissie 'buitenruimte' Hoek van Holland, 11 september 2014.

Verslagen van de plancommissies in juni en maart 2014
De derde ronde plancommissies heeft in juni 2014 plaatsgevonden. Tijdens de overleggen is de voortgang besproken van het project Hoekse Lijn. Zo lag in Maassluis de nadruk op de locatie van station Steendijkpolder, ook zijn de ruimtelijke ordeningsprocedures besproken. In Hoek van Holland zijn door de gemeente Rotterdam de eerste schetsen van de buitenruimte gepresenteerd.

Hoek van Holland 3 juni 2014 
Schiedam 4 juni 2014
Maassluis 10 juni 2014
Vlaardingen 11 juni 2014

- Hoek van Holland 10 maart 2014
- Vlaardingen 18 maart 2014
- Schiedam 26 maart 2014
- Maassluis 27 maart 2014


De verslagen van de eerste plancommissie
In het najaar van 2013 zijn de plancommissies gestart. In deze commissies, waar de plannen en de voortgang van het project worden besproken, zijn de betreffende (deel)gemeente, de projectorganisatie Hoekse Lijn en omwonenden vertegenwoordigd. Voor elk deelgebied is een aparte plancommissie: Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland.

- Hoek van Holland 26 november 2013
- Vlaardingen 28 november 2013
- Schiedam 2 december 2013
- Maassluis 12 december 2013 met bijlagen: plattegrond en tekening halte Steendijkpolder

 

© 2017 Hoekse lijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam