1 april start ombouw Hoekse Lijn, van trein naar metro

30 mrt 2017

Actueel 5 juli 2017: vertraging bij ombouw Hoekse Lijn

Door verschillende tegenvallers duurt de ombouw van de Hoekse Lijn langer dan verwacht. Het projectbureau Hoekse Lijn van de gemeente Rotterdam heeft vandaag de nieuwe planning bekendgemaakt. In februari 2018 kunnen alle reizigers snel en veilig tussen Rotterdam en Hoek van Holland Haven reizen. Betrokken partijen betreuren de vertraging en de gevolgen die deze heeft voor reizigers, bewoners en andere belanghebbenden. Lees hier het gezamenlijk persbericht van de MRDH, gemeentes Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, Projectbureau Hoekse Lijn en RET.  

Reizigers en omwonenden
De hoogste prioriteit gaat deze zomer uit naar het zo snel mogelijk afronden van de ombouw, zodat bewoners langs de lijn vanaf september geen overlast meer ervaren van de werkzaamheden. Voor reizigers op de Hoekse Lijn betekent de nieuwe planning dat zij tot in februari 2018 zijn aangewezen op het vervangend busvervoer.

Om de overlast voor reizigers zoveel mogelijk te beperken en het vervangend vervoer verder te optimaliseren, start de RET na de zomer met een proef waarbij tijdens doordeweeks extra spitsritten worden ingezet tussen Vlaardingen Centrum en Schiedam Centrum. Daarnaast zet de RET de komende maanden verschillende sympathieke winacties in.
________________________________________

Oorspronkelijk bericht Op 1 april 2017 start de grote en intensieve ombouwperiode van de Hoekse Lijn. De Hoekse Lijn wordt omgebouwd en geschikt gemaakt voor metroverkeer. De komende maanden staat de Hoekse Lijn volledig in het teken van bouwen (april, mei en juni), testen (juli) en proefrijden (augustus). Er komen nieuwe stations, bestaande stations worden gemoderniseerd en de perronhoogte wordt aangepast zodat een gelijkvloerse instap met het metrovoertuig ontstaat. Op alle stations van de nieuwe Hoekse Lijn komen metropoortjes, camera’s en OV-chipkaartapparatuur. Verder wordt er gewerkt aan het spoor en aan de spoorbeveiliging. In september rijdt de Hoekse Lijn als metrolijn B tot tijdelijk station Hoek van Holland Haven. De verlenging naar het nieuwe station Hoek van Holland Strand volgt later.

De grote ombouwperiode start 1 april 2017 en moet 5 maanden later gereed zijn. In deze periode worden de zeven stations – Schiedam Nieuwland, Vlaardingen Oost, Vlaardingen Centrum, Vlaardingen West, Maassluis Centrum, Maassluis West en Hoek van Holland Haven omgebouwd. Station Steendijkpolder in Maassluis wordt nieuw gebouwd. Schiedam Nieuwland en Hoek van Holland Haven krijgen tijdelijke metrostations. De bouw van station Schiedam Nieuwland kan niet in vijf maanden gebeuren. Na 1 september 2017 volgt de afbouw van dit station; begin 2018 moet metrostation Schiedam Nieuwland helemaal klaar zijn. Het nieuwe metrostation Hoek van Holland Haven is onderdeel van de verlenging, net als het nieuwe metrostation Hoek van Holland Strand. De verlenging tot letterlijk op het strand van Hoek van Holland moet in 2019 klaar zijn.

Aanpassen bruggen
Een bijzondere klus is het aanpassen van de spoorbruggen in Vlaardingen en Maassluis. Uniek in het metrotracé is straks de metropassage van deze bruggen. In de komende periode wordt de constructie geschikt gemaakt voor het metrosysteem. De bruggen worden onder andere voorzien van bovenleiding. Tijdens de ombouwperiode zijn de bruggen beperkt bedienbaar. Scheepvaartverkeer dat gebruik maakt van de brug van Maassluis is van 8 tot 18 april 2017 gestremd.    
 
Goederenvervoer 
Op de Hoekse Lijn vindt van oudsher goederenvervoer plaats ten behoeve van enkele bedrijven die erlangs zijn gevestigd. Na de ombouw blijft dit mogelijk tot Vlaardingen Vulcaanhaven. Het goederenvervoer zal uitsluitend buiten de spitsuren plaatsvinden. ProRail bouwt in de ombouwperiode aan het goederenoverdracht-spoor dat even voorbij de Parkweg in Schiedam aansluit op het metronet.  
 
Bouw- en Verkeershinder
n de eerste drie maanden vinden de grote bouwactiviteiten plaats. Omwonenden en weggebruikers moeten rekening houden met geluids- en verkeershinder. We houden de bouw zo kort mogelijk, maar het werk is wel intensief. De aannemer zal zo veel mogelijk overdag werken, maar enige uitloop naar de avond, en soms de nacht, is onvermijdelijk. Ook is er hinder op de bestaande overwegen; deze zijn zo nu en dan afgesloten.
 
Vervangende bus
Gedurende de ombouwperiode zet de RET langs de route Hoek van Holland, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam vervangend busvervoer in.Op de site http://www.ret.nl/hoekselijn kunnen reizigers precies zien welke route de extra bussen van de RET volgen en wat de dienstregeling is. Reizigers die vragen hebben over het vervangend busvervoer, reisproducten en tarieven  kunnen contact opnemen met de klantenservice van de RET op nummer 0900 – 500 6010 (normaal tarief). 

Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben over de ombouwperiode dan kunt u contact opnemen met het projectbureau Hoekse Lijn, via telefoon: 010 489 4334. Of via de mail: ahm.bekker@rotterdam.nl (Marco Bekker).

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam