30 september rijden op de Hoekse Lijn

18 jul 2019

Stand van zaken 27 september 2019 
De metro gaat maandag 30 september 2019 rijden! De RET organiseert zaterdag 28 september een kennismakingsdag Hoekse Lijn. Lees meer over de voortgang van de ombouw Hoekse Lijn in de rapportage september 2019
Voor informatie over reizen op de Hoekse Lijn ga dan de website van de RET. 


Stand van zaken 29 augustus 2019
Als we geen grote tegenvallers tegenkomen in het proefbedrijf, kan de metro maandag 30 september 2019 gaan rijden!  Lees meer over de voortgang van de ombouw Hoekse Lijn in de rapportage augustus 2019. 

Stand van zaken 18 juli 2019
Als we geen grote tegenvallers tegenkomen in het test- en proefbedrijf, kan de metro maandag 30 september 2019 gaan rijden!  Lees meer over de voortgang van de ombouw Hoekse Lijn in de rapportage juli 2019

Stand van zaken 20 juni 2019 
Lees de voortgang van de ombouw Hoekse Lijn in de rapportage juni 2019. 

Stand van zaken 23 mei 2019
Lees de voortgang van de ombouw Hoekse Lijn in de rapportage mei 2019.

Stand van zaken 10 mei 2019 
Testbedrijf Hoekse Lijn kan van start; intensief testtraject gaat 13 mei beginnen

Stand van zaken 18 april 2019
Het probleem met de spoorbomen aan de Deltaweg is inmiddels verholpen door de software aan te passen. Daarvoor is nu een veiligheidsverklaring gekregen. Daarnaast onderzoekt het projectbureau een soort back-up optie voor mocht de ingebruikname verder uitlopen door nieuwe problemen met de software en de ISA-verklaring. Voortgang Hoekse Lijn, lees meer in de rapportage april 2019  In de rapportage wordt de Rotterdamse raad en het publiek zo adequaat en transparant mogelijk geïnformeerd over de voortgang van het project Hoekse Lijn. In lijn met de vorige voortgangsrapportages ligt de aandacht nog steeds nadrukkelijk op de spoorbeveiligingssoftware en de planning, het documentmanagement en de indienststellingsvergunning. Helaas kunnen wij u nog steeds niet melden wanneer de metro wel gaat rijden, de definitieve impactanalyse met planning is nog niet gereed.

Informatie 22 januari 2019
In de raadsbrief van vrijdag 11 januari jl. heeft wethouder Visser gemeld dat de deadline van 24 december 2018, waarop de veiligheidsverklaring van de software geleverd zou worden, door de softwareleverancier niet is gehaald. De reden hiervoor is dat er bij het testen een fout in de software is geconstateerd. Tijdens een testrit is geconstateerd dat bij een bepaalde systeeminstelling bij het passeren van een metro de overweg Deltaweg in Maassluis niet geheel gesloten was. In verband met deze fout kan er geen veiligheidsverklaring worden afgegeven. De softwareleverancier is vervolgens een onderzoek gestart hoe deze fout in de software is ontstaan en of deze zich ook voor kan doen bij andere overwegen.

Daarnaast treden er op dit moment te regelmatig verstoringen op in het versturen van de snelheidscode naar de metrovoertuigen die rijden op de baan. Het systeem reageert hierop door naar een veilige snelheidscodering terug te schakelen waardoor de metro automatisch een remming gaat inzetten. De oorzaak van de verstoringen wordt onderzocht door de systeeminformatie die beschikbaar komt tijdens het testrijden te analyseren. Deze verstoringen zorgen er voor dat delen van het testprogramma niet uitgevoerd kunnen worden volgens planning. 

Op dit moment wordt door de softwareleverancier een nadere analyse uitgevoerd of de fout in de software een lokaal probleem betreft (alleen Deltaweg) of dat de storing zich bij meerdere overwegen kan voordoen. Ook naar de oorzaak van de problemen met de verstoringen in het versturen van de snelheidscode naar de metro wordt nog nader onderzoek gedaan.
Wanneer deze onderzoeken zijn afgerond en er een plan van aanpak van de softwareleverancier is gepresenteerd, is duidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor de verdere planning. Wanneer dit bekend is zullen we u nader informeren. Duidelijk is wel dat door de geconstateerde problemen er sprake is van verdere vertraging.

Uiteraard is deze extra vertraging wederom een forse tegenvaller en teleurstelling voor alle reizigers. Het vervangend busvervoer, inclusief de bestaande compensatiemaatregelen voor reizigers worden dan ook voortgezet voor zolang dit nodig is. Wij zijn ons ervan bewust dat hierdoor de overlast van extra reistijd blijft voortduren. Tegelijkertijd is het opleveren van een veilig en betrouwbaar vervoerssysteem van de Hoekse Lijn cruciaal voor het verkrijgen van de indienststellingsvergunning en het kunnen opstarten van exploitatie. Dit is ook in het belang van de reiziger. Op het gebied van betrouwbaarheid en veiligheid worden dan ook geen concessies gedaan.

Informatie 11 januari 2019
24 december 2018 is het Bombardier niet gelukt om de veiligheidsverklaring te leveren. In een brief aan de raad staat een korte een toelichting. Momenteel wordt onderzocht wat de consequenties hiervan zijn. 

Het is de leverancier van de spoorbeveiligingssoftware niet gelukt om op 17 december jongstleden de software inclusief de veiligheidsverklaring te leveren. Hiermee ontstaat opnieuw een vertraging in het rijden van de metro op de Hoekse Lijn met passagiers. De datum om te kunnen starten schuift op: van eind februari naar op zijn vroegst eind maart 2019. De intensieve testen op de Hoekse Lijn gaan uiteraard gewoon door. Het is een teleurstelling voor alle betrokkenen partijen. Het meest gedupeerd zijn de reizigers die nu nog langer gebruik moeten maken van het vervangend busvervoer. 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam heeft hierover een 
brief gestuurd naar de gemeenteraad. 

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam