8 maart start aanleg spoorwegovergang Strandboulevard

04 maart 2021
Bypass Strandboulevard schematische weergave

Schematische weergave bypass Strandboulevard

8 maart gaan we van start met de aanleg van de spoorwegovergang Strandboulevard. Hiervoor wordt een bypass aangebracht, zodat het verkeer tijdens de aanleg gewoon doorgang kan vinden. Vanwege de beperkte ruimte, rijdt het verkeer in 1 rijrichting: van noord (Schelpweg) naar zuid (Badweg). Vrachtverkeer naar de Badweg wordt omgeleid via de Strandweg.  De werkzaamheden lopen door tot eind april 2021. 

Strandweg spoorwegovergang
De uitvoering van de spoorwegovergang Strandweg staat gepland voor september 2021. Dan vervalt voor gemotoriseerd verkeer ook de directe verbinding met de Stationsweg. Deze verbinding blijft in de toekomst wel open voor voetgangers en fietsers. Uiteraard volgt hier later dit jaar nog meer informatie over. 

Foto van de omleiding op de strandboulevard voor de aanleg van de metrokruising.

Omleiding Strandboulevard, bouwsituatie 20 maart 2021

Impressie overzicht tracé richting Strand

Impressie toekomstige situatie kruising Strandboulevard