Aan het werk in Vlaardingen

17 sep 2015

In Vlaardingen is het voorbereidende werk voor de ombouw van de Hoekse Lijn in uitvoering. In juni hebben wij het werk al aangekondigd en nu is de aannemer daadwerkelijk van start. De uitvoering vindt plaats bij de stations Vlaardingen West en Vlaardingen Oost. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het inrichten van het bouwterrein, bomenkap, kabels- en leidingenwerkzaamheden en het aanbrengen van een zogenoemde ‘voorbelasting’ van zand.

Waar en wat gebeurt er in Vlaardingen Oost? (Werk is afgerond)

De werkzaamheden ter hoogte van het station Vlaardingen Oost zijn nodig voor de verbreding van de spoordijk. Op deze locatie moeten de sporen worden verlegd voor een goede aansluiting met het perron.
 
Tijdelijke brug
Om dit werk te kunnen realiseren, zal - vanaf de parkeerplaats naar het bouwterrein langs het bestaande spoor - een bouwweg worden aangelegd. Hiervoor wordt een tijdelijke brug aangebracht over de watergang, zodat het bouwverkeer de bouwplaats langs het spoor kan bereiken. 

Bouwverkeer
Het bouwverkeer komt vanaf de Van Hogendorplaan en rijdt vervolgens het parkeerterrein op aan het Hargapad. Er gaat dus geen bouwverkeer door de wijk rijden.

Rooien van bomen
Vanaf deze week 38 (14 – 18 september) vindt het rooien van bomen en het verwijderen van groen plaats.

Inrichten bouwterrein
Vanaf week 40 (28 september – 2 oktober) begint het inrichten van het werkterrein aan het Hargapad en het realiseren van de bouwweg.

Aanbrengen voorbelasting
Ter hoogte van de onderdoorgang aan de Meester L.A. Kesperweg (omgeving station Vlaardingen Oost), wordt vooruitlopend op het verleggen van de sporen een 'voorbelasting' van zand aangelegd. Deze voorbelasting moet ervoor zorgen dat de grond waar de sporen komen te liggen later niet gaat verzakken. Om het stuiven van het zand zoveel mogelijk tegen te gaan, wordt het zand afgedekt. Het aanbrengen van het zand gebeurt in twee lagen. De eerste laag wordt eind september  2015 aangebracht en de laatste laag volgt begin oktober 2015.

Wat gebeurt er in Vlaardingen West?

De werkzaamheden ter hoogte van het station Vlaardingen West zijn nodig voor de aanleg van het nieuwe station Vlaardingen West en het bijbehorende keer- /passeerspoor voor de metro.

Rooien van bomen
In de weken 39 t/m 41 (19 september  – 6 oktober) vindt het rooien van bomen en het verwijderen van overig groen plaats. Daarom wordt op zaterdag 19 september tussen 06.00 - 20.00 uur en op zaterdag 26 september tussen 06.00 -18.00 uur de George Stephensonweg volledig afgesloten voor alle verkeer. Voor het verkeer wordt door middel van borden een omleidingsroute aangegeven. De aannemer zet ook verkeersregelaars in om het verkeer te begeleiden.

Inrichten bouwterrein
Vanaf week 40 (28 september – 2 oktober) begint het inrichten van het werkterrein in de vorm van het plaatsen van hekwerken en het aanleggen van inritten. Het bouwterrein komt aan de George Stephensonweg en aan de Van Boendaleweg.

Watergangen
Het verbreden van de watergangen aan de zijde van de Van Boendaleweg en de Jan Campertstraat vindt naar verwachting plaats in week 49 (30 november - 4 december ). Om dit te realiseren wordt de doodlopende (zij)straat van de Arij Koplaan doorgetrokken tot aan het spoor. Aan de zijde van de George Stephensonweg wordt een watergang gedempt. Voordat het baggeren en aanvullen aanvangt, worden de vissen overgezet.

Rioolbuis onder spoor
Ten behoeve van de riolering moet eind september 2015 een buis onder de sporen worden aangebracht. Hiervoor moet een pers- en ontvangstkuip naast het spoor worden gemaakt. Eén aan de zijde van de Van Boendaleweg en één aan de zijde van George Stephensonweg. Het maken van deze kuipen kan geluidshinder veroorzaken.

Aanbrengen voorbelasting
Langs een deel van de George Stephensonweg, ter hoogte van station Vlaardingen West, wordt vooruitlopend op het geplande keerspoor voor de metro een 'voorbelasting' van zand aangelegd. Deze voorbelasting moet ervoor zorgen dat de grond waar het keer-/passeerspoor op komt te liggen later niet gaat verzakken. Om het stuiven van het zand zoveel mogelijk tegen te gaan, wordt het zand afgedekt met grond. Het aanbrengen van het zand gebeurt in twee lagen. De eerste laag wordt eind december 2015 aangebracht en de laatste laag volgt begin februari 2016.
Het werk voor de voorbelasting is iets verschoven. Het laatste zand wordt in het weekend van 9 en 10 april 2016 aangebracht. 

Bouwverkeer
Het bouwverkeer voor Vlaardingen West aan de noordzijde rijdt vanaf de A20 (Afslag West) naar de Marathonweg en dan naar de Ary Koplaan. Het verkeer voor de westzijde rijdt vanaf de A20 (Afslag West) naar de Marathonweg via de Maassluissedijk naar de George Stephensonweg.

Toegang station
Tijdens de werkzaamheden en het aanbrengen van de voorbelasting blijft station Vlaardingen West bereikbaar. In een latere fase komt, vanaf de George Stephensonweg naar het perron van station Vlaardingen West, een tijdelijke voorziening (reizigersbrug) over de voorbelasting te liggen.
Als het werk op 9 en 10 april 2016 aan de voorbelasting klaar is, wordt ook de bestrating over de voorbelasting - de toegang tot het station - afgerond. 

Bijzonderheden Oost en West

  • Een aantal werkzaamheden zal de aannemer moeten uitvoeren tijdens een buitendienststelling van het spoor. Deze buitendienststelling staat gepland in de weekenden van 10 -11 oktober 2015 en 17 -18 oktober 2015.
  • De werkzaamheden duren ongeveer een half jaar. De voorbelasting blijft liggen tot april 2017.  

Werktijden Oost en West
De reguliere werktijden zijn van 07.00 – 19.00 uur. De werktijden tijdens de buitendienststellingen zijn mogelijk 24 uur per dag. Hierbij wordt rekening gehouden met overlastgevende werkzaamheden richting de omgeving.
Weersinvloeden en andere onvoorziene omstandigheden kunnen het werk verstoren, wat mogelijk kan leiden tot verschuivingen in de planning.

 

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam