Aankondiging trillingsonderzoek project Hoekse Lijn

29 jun 2015

In de week van 29 juni 2015 wordt in opdracht van de projectorganisatie Hoekse Lijn trillingsonderzoek uitgevoerd. Dit gebeurt langs het bestaande treintraject Hoek van Holland Haven – Hoek van Holland Strand. En op het voorgestelde tracé van de verlenging tussen huidig station Hoek van Holland Strand en de Paviljoensweg. De bijbehorende metingen die in overleg met enkele bewoners inpandig plaatsvinden, worden uitgevoerd door het bureau Movares.

Wat gaat er gebeuren?
Omdat op het tracé tussen station Hoek van Holland Strand en de Paviljoensweg in de huidige situatie geen trein rijdt, wordt hier een mobiel trillingsapparaat (kunstmatige trillingsbron) geplaatst. Hiermee wordt tijdens het onderzoek een trilling veroorzaakt die vergelijkbaar is met die van een passerend metrovoertuig. Het trillingsapparaat is wat betreft de afmeting vergelijkbaar met een mini graafmachine op rupsbanden. Het apparaat werkt in een staal van ongeveer 50 meter vanaf de vrachtwagen waarmee het wordt aangestuurd.

Waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd?
Het doel van het bovenstaande onderzoek is het vaststellen van eventuele trillingen in de naastgelegen woningen a) op basis van een treinpassage op het huidige traject Hoek van Holland Haven – Hoek van Holland Strand en b) op basis van de inzet van het trillingsapparaat op het traject van de toekomstige verlenging. De resultaten worden vervolgens in de uitwerking van de ontwerp van de ‘gesloten-bak’ meegenomen.

Waar vindt het onderzoek plaats?
De trillingsmetingen vinden plaats in een aantal woningen/appartementen aan de Stationsweg, de Strandweg (in de omgeving van de toekomstige metrokruising) en in de Waterwegtorens. Wij verwachten dat het onderzoek binnen een week gereed is, maar weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning. Zie beeld hieronder voor de onderzoekslocaties aan de Strandweg.

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam