Aanleg inrit bouwterrein Schiedam, straat- en groenwerk

27 nov 2015

Wat gebeurt er precies in de omgeving van in de omgeving van de Willem Passtoorsstraat, Johan Braakensiekstraat en Louis Raemaekersstraat? 

Aanleg inrit bouwterrein
Vooruitlopend op het inrichten van het bouwterrein (inclusief bouwkeet) op het grasveld aan de Louis Raemaekersstraat zal op de kruising Louis Raemaekersstraat/Johan Braakensiekstraat een inrit naar dit bouwterrein worden aangelegd. De aannemer gebruikt hiervoor zogenaamde Stelconplaten. De aanleg van de bouwweg start op korte termijn en verstoort de verkeersdoorstroming niet.

Rooien bomen
Voor de bouw van een nieuw vluchttrappenhuis aan de metrobaan, moet een tweetal bomen aan de Louis Raemaekersstraat worden gerooid.  De gemeente Schiedam heeft hiervoor een rooivergunning verleend. Ook zullen voor de ombouw enkele bomen ten noorden van de Willem Passtoorsstraat gerooid moeten worden. Deze werkzaamheden vinden naar verwachting 17 en 18 december plaats.

Snoeien
Een aantal bomen bij het onderstation van ProRail zal in januari 2016 worden gesnoeid. Dit zijn bomen op het perceel van de Willem Passtoorsstraat 5. De snoeiperiode is afgestemd op het winterseizoen.

Herplantingsplicht
Na de ombouw van de Hoekse Lijn zorgt de projectorganisatie Hoekse Lijn in overleg met gemeente Schiedam voor herplant van bomen.

Bouwverkeer straat- en groenwerk
Het bouwverkeer voor de aan- en afvoer van de materialen en het materieel ten behoeve van het straat- en groenwerk rijdt vanaf de snelweg via de ’s-Gravelandseweg, de Burgemeester van Haarenlaan en Johan Braakensiekstraat naar de Louis Raemaekersstraat. Het gaat hierbij om ongeveer twee vrachtwagens per dag.

Grond vervangen door zand
Voor de aanleg van het toekomstige metroviaduct moet de grond ten noorden van de Willem Passtoorsstraat – de voormalige spoorsloot – worden vervangen door zand. De aannemer verwijdert de grond en vervangt deze vervolgens door zand. De machines die dit werk uitvoeren, worden vanaf de Parkweg aangevoerd. Er zal voor dit werk geen grond- of zandtransport plaatsvinden door de Willem Passtoorsstraat.

Wanneer is het werk klaar? En wanneer wordt er gewerkt?
De werkzaamheden zijn naar verwachting klaar in januari 2016. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 16.00 uur. Indien noodzakelijk wordt er doorgewerkt tot 19.00 uur en/of wordt ook op zaterdag doorgewerkt. Hierbij wordt rekening gehouden met mogelijke (geluids)hinder voor de omgeving.

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam