Aanleg steunberm in groenstrook Spoorsingel Vlaardingen

22 jul 2016

Waarom vinden deze werkzaamheden plaats?
Voor de ombouw van het emplacement Vulcaanhaven is het nodig een zogenoemde steunberm - in de vorm van zand en aarde - aan te brengen in de groenstrook aan de Spoorsingel. Ten behoeve van de realisatie van de steunberm zal een deel van het groen moeten worden verwijderd. Na de werkzaamheden komen nieuwe bomen en planten terug.

Als de Hoekse Lijn is omgebouwd tot metrolijn, blijft goederenvervoer van Schiedam naar Vlaardingen mogelijk. Hiervoor moet het emplacement Vulcaanhaven worden omgebouwd. Er komt aan de zijde van de Vulcaanweg een extra spoor voor een keervoorziening voor goederentreinen. Ook worden de bestaande sporen getild (iets omhoog gebracht) en verlegd. Voor de stabiliteit van de spoordijk is het noodzakelijk een steunberm aan te leggen aan de zijde van de Spoorsingel. De spoorwegovergang - en daarmee de fietsoversteek - komt volgend jaar april definitief te vervallen.

Wat gaat er gebeuren?
Rooien bomen en herinrichting
Voor het aanbrengen van de steunberm, moet een deel van de bomen aan de Spoorsingel worden verwijderd. Het gaat om het rooien van ongeveer 120 stuks. Dat is een behoorlijk aantal en het zal daardoor tijdelijk zichtbaar kaal worden. Voor de herinrichting van de groenstrook heeft de gemeente een tweetal ideeën uitgewerkt, want na het werk keert het groen terug. U kunt als bewoners van de Spoorsingel meedenken over de herinrichting. Verderop in deze brief, vindt u hierover meer informatie.

Bouwactiviteiten / verwijderen bomen
Bij het kappen van de bomen worden deze zoveel mogelijk ‘opgetild’ en neergelegd. Vervolgens worden de bomen verzaagd en zal een machine de takken versnipperen. Het werkterrein wordt afgezet met lint. De stronken en snippers worden dagelijks afgevoerd. De verwachting is dat er 1 week nodig is voor het kappen en zagen van de bomen.

Bouwactiviteiten / aanbrengen steunberm
Het aanbrengen van de steunberm gebeurt in fases, te beginnen aan de zijde van de Schiedamseweg, dan van de Binnensingel naar de Spoorstraat en dan vervolgens van de Ruijterstraat naar de Binnensingel. De hoogte van de steunberm varieert tussen de 0,20 meter en 1,60 meter. Het werk voor het aanbrengen van de steunberm bestaat uit:

 • Het aanleggen van een tijdelijke (rij)platenbaan.
 • Het aanbrengen van een aantal bouwhekken ter bescherming van bomen.
 • Rijden van zand en grond met gebruik van kleine vrachtwagens (10 ton/7 kub). Er passeren ongeveer 3 wagens per uur.
 • De steunberm wordt op bepaalde locaties in 3 lagen aangebracht met een tussentijd van circa 2 weken.
 • Als de laag is aangebracht, wordt deze glad gestreken door een shovel of graafmachine. Het zand wordt uiteindelijk afgedekt met grond.

Bouwroutes aanleg steunberm
Het bouwverkeer komt vanaf de Meester L.A. Kesperweg en rijdt dan via de Schiedamseweg naar de Spoorsingel. Om af te kunnen slaan naar de Schiedamseweg wordt de rijbaan ter plaatse aangepast. Het bouwverkeer verlaat de Spoorsingel aan de zijde van de Oosthavenkade en rijdt zo naar de Vulcaanweg. Tussen de Binnensingel en de Vulcaanweg maakt het bouwverkeer gebruik van twee richtingen.

Monitoren panden en plaatsen trillingsmeters
Voordat we met het werk beginnen, worden de panden aan de Spoorsingel opgenomen (nulmeting). Hiervoor wordt een onafhankelijk expertisebureau ingeschakeld. Een deel van de panden aan de Spoorsingel wordt aan de binnen- en buitenzijde opgenomen. Een ander deel van de panden aan de Spoorsingel wordt alleen aan de buitenzijde opgenomen. U krijgt hiervoor nog een aankondigingsbrief van Quattro Expertise in de bus.

Door het Ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam wordt aan enkele bewoners aan de Spoorsingel ook toestemming gevraagd voor het plaatsen van een trillingsmeter in de woning. Deze meters registreren de mogelijke trillingen tijdens de bouwfase.

Wat gebeurt er met de voorzieningen in de groenstrook?
Parkeerplaatsen
Per bouwfase zijn - tijdens het werk - circa 8 parkeerplaatsen tijdelijk buiten gebruik. De hoeveelheid is mede afhankelijk van de bouwlocatie. Er wordt dus in fases gewerkt, vanaf de Schiedamseweg in de richting van de Binnensingel.

Vuilcontainers
De vuilcontainers blijven op de plek staan en zijn voor de bewoners bereikbaar. De vuilcontainers worden volgens schema geleegd.

Fietstrommels
Ook de fietstrommels blijven op hun plek staan. Met uitzondering van de fietstrommel ter hoogte van Spoorsingel 65 - 67. Deze wordt dichter naar de weg geplaatst.

Hoe ziet de planning er uit?

 • De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:
 • September / oktober 2016 aanbrengen van de steunberm
 • Half jaar zettingstijd: oktober 2016 - april 2017
 • Naar verwachting voorjaar 2017 starten met herinrichting van de groenstrook
 • 1 april 2017 – start ombouwperiode – dan vervalt de fietsoversteek definitief
 • 3e kwartaal 2017 fietspad gemeente Vlaardingen aan zijde Vulcaanweg gereed
 • 4e kwartaal 2017 opgang fietsoversteek uitgraven en verwijderen

En wat zijn de werktijden?
De werktijden zijn van 07.00 uur tot 16.00 uur, met uitloop tot 18.00 uur. .

Wat houdt het groenplan in? Meedenken?
Op de informatieavond heeft de gemeente Vlaardingen de ideeën voor het groenplan gepresenteerd. Naar aanleiding van deze avond wordt een 'Team Groen Spoorsingel' samengesteld. Deze bewonersgroep gaat samen met de gemeente Vlaardingen aan de slag met de ideeën voor de herinrichting van de Spoorsingel na aanleg van de steunberm. Als u mee wilt denken met de herinrichting, kunt u zich bij ondergetekende opgeven voor het 'Team Groen Spoorsingel' of u kunt het contactformulier op de website van het project Hoekse Lijn invullen hoekselijn.mrdh.nl.

Wat gebeurt er nog meer?
Bouw technische ruimte
Aan de Spoorsingel wordt ook een technische ruimte gebouwd. Deze technische ruimte is voor de RET-spoorbeveiliging en komt op de hoek Schiedamseweg / Spoorsingel in de groenstrook te staan. De afmeting is 3 x 15 meter. De grond is bouwrijp gemaakt. Het maken van de fundering start naar verwachting medio augustus 2016. Voor de fundering moeten we 8 tot 12 palen aanbrengen (schroefpalen). Het plaatsen van de units gebeurt in oktober 2016.

Informatie
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het projectbureau Hoekse Lijn, via telefoon: 06 53819844. Of via de mail: ahm.bekker@rotterdam.nl

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam