Aanleg Strandplein en Ovonde van start

18 oktober 2021

Het plein aan het strand en de directe omgeving, zoals de Badweg, krijgen een nieuw gezicht. Het nieuwe station bij het strand zorgt voor ervoor dat Hoek van Holland goed bereikbaar is. Het nieuwe Strandplein en de aanleg van een Ovonde zorgen voor een aantrekkelijke, levendige en goed bereikbare vierseizoenenbadplaats. De gemeente Rotterdam is uit de startblokken voor de aanleg van beide projecten. 

Aanleg Strandplein en Badweg 
Het Strandplein wordt vernieuwd. Er komt een groot betonnen zitelement met plekken om elkaar te ontmoeten. De wegen en paden rondom het plein worden vernieuwd. We delen de aanleg van het strandplein en de Badweg op in vier fases: 

 1. Aanleg van het eerste deel van het plein vanaf het strand tot en met de rijweg van de Zeekant
 2. Aanleg van het tweede deel van het plein tussen de winkels aan de Badweg en het station Hoek van Holland Strand 

 3. Aanpak van de Badweg op de toegang naar het strandplein 

 4. Aanpak van het resterende deel van de Badweg, de rijweg, het noordelijke voetpad en het fietspad. 

Faseringstekening uitvoering Strandplein

Vier faseringen aanleg project Strandplein

Bereikbaarheid Strandplein
De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt in verschillende fases om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Waar je als bezoeker/leverancier van de Zeekant rekening mee moet houden: 


 • Het bouwdepot wordt geplaatst op het grote parkeerterrein langs de Badweg. Hierdoor zijn er tijdelijk minder parkeerplekken beschikbaar. 
 • Vanaf 1 november werken we aan de riolering (actuele datum, want het werk is verschoven van 25 oktober naar een start op 1 november). De Paviljoens aan de Zeekant 37 t/m 69 zijn dan gedurende twee weken te bereiken via de calamiteitenroute over het strand.
 • Tijdens het aanbrengen van de definitieve verharding in de Zeekant zal bovenstaande route ook in gebruikt zijn. De datum voor het aanbrengen van de verharding is nu nog onbekend. 
 • Er is geen doorgaand verkeer mogelijk vanaf de Badweg naar de Zeekant. De bevoorradingsroute voor de strandpaviljoens en winkels aan de Badweg/Zeekant via de Rivierkant blijft tijdens de werkzaamheden in gebruik. 

 • We laten natuurlijk voldoende loopruimte vrij, zodat restaurants, winkels en (strand)paviljoens bereikbaar blijven.

Aanleg Ovonde
Naast het vernieuwen van het Strandplein, legt de gemeente Rotterdam ook een ovale rotonde (Ovonde) aan. De kruising Badweg/Strandboulevard/Koningin Emmaboulevard is nu nog onoverzichtelijk. En op drukke stranddagen loopt het verkeer hier nog wel eens vast. Door een Ovonde aan te leggen, kan de gemeente het verkeer beter sturen en laten doorstromen. Zo maken ze de kruising overzichtelijker en veiliger.

De aanleg van de Ovonde gebeurt in vijf fases:

 1. Start met de kruising van de Strandweg met de Koningin Emmaboulevard. De gemeente legt een tijdelijke route aan, zodat de Badweg bereikbaar blijft.
 2. Aanleggen van de Ovonde met een eerste laag asfalt. Het verkeer kan gebruik maken van de tijdelijke route naar de Badweg.
 3. Openbreken van de tijdelijke route om de aansluiting met de Strandboulevard te maken. Het verkeer kan nu gebruik maken van de Ovonde.
 4. Aanleggen van het fietspad en het voetpad aan de noordzijde van de Ovonde langs restaurant de Boulevard en La Porte Salute.
 5. Aanbrengen van de toplaag van de asfaltverharding aan. Dit vindt plaats in de laatste fase, zodra de weersomstandigheden hiervoor geschikt zijn.

Bereikbaarheid tijdens aanleg Ovonde

 • Het bouwdepot komt op het parkeerterrein aan de Strandweg. Hierdoor zijn tijdelijk minder parkeerplekken beschikbaar.
 • We houden hier voldoende loopruimte vrij, zodat de restaurants bereikbaar blijven.
 • Het bestemmingsverkeer naar de Koningin Emmaboulevard wordt tijdens de werkzaamheden aan de kruising van de Koningin Emmaboulevard met de Strandweg (nabij Ina’s Snackpaleis) omgeleid via de route Hoeksebaan – Stationsweg – Cruquiusweg.
Faseringstekening aanleg Ovonde

Faseringstekening aanleg Ovonde