begeleidingscommissie

Bouwcommissie Hoek van Holland
Wilt u meedenken over de bouw van de Hoekse Lijn, Metro aan Zee? Dan kunt u nu deelnemen aan de bouwbegeleidingscommissie! Tijdens deze bewonersbijeenkomst bespreken we de geplande bouwactiviteiten. Geef u nu op via het contactformulier. Of bel met 010 4894334.

In Schiedam, Vlaardingen en Maasluis zijn de begeleidingscommissies met de realisatie van de ombouw niet meer actief. Omdat in Hoek van Holland nog wordt gebouwd aan de verlenging voor 'metro aan zee', is er sinds 2 mei 2019 een Commissie Bouwbegeleiding Metro Hoek van Holland actief. Zodra de data van de volgende commissies bekend zijn, staan deze vermeld bij nieuws en agendaDe presentaties van de themabijeenkomsten, georganiseerd door het gebied van Hoek van Holland, staan bij informatieavonden.

Het bestemmingsplan voor de verlenging Hoekse Lijn is in februari 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Vanaf nu wordt gewerkt aan de spoorverlenging (baan en stations Hoek van Holland Haven en Strand) en aan de buitenruimte. Tot slot is er de H6-weg, die bij het station Hoek van Holland Haven een belangrijk raakvlak heeft met de Hoekse Lijn. 

Verslagen

Hoek van Holland bouwbegeleiding Metro 2020

Hoek van Holland Bouwbegeleiding Metro 2019
Verslag commissie bouwbegeleiding metro HvH, 2 mei 2019Presentatie aanleg spoorverlening.
> Verslag commissie bouwbegeleiding metro 5 september 2019.
> Verslag commissie bouwbegeleiding metro 28 november 2019. Presentatie Invloed Zand, Effectiviteit Lage Geluidschermen, Voorbelasting, Bunker, Bouwterrein en Toegangen. 

Schiedam begeidingscommissie 2019
> Verslag begeleidingscommissie, 16 januari 2019
> Verslag begeleidingscommissie, 10 april 2019

Vlaardingen begeidingscommissie 2019
> Verslag begeledingscommissie, 17 januari 2019  
> Verslag begeleidingscommissie, 11 april 2019


Maassluis begeleidingscommissie 2019
> Verslag begeleidingscommissie, 10 januari 2019
> Verslag begeleidingscommissie, 4 april 2019

Vlaardingen begeidingscommissie 2018
> Verslag begeleidingscommissie, 25 januari 2018

> Verslag begeleidingscommissie 22 maart 2018 
> Verslag begeleidingscommissie, 7 juni 2018
> Verslag begeleidingscommissie, 13 september 2018 

Schiedam begeidingscommissie 2018
> Verslag begeleidingscommissie, 24 januari 2018
>
Verslag begeleidingscommissie 21 maart 2018
> Verslag begeleidingscommissie, 6 juni 2018
> Verslag begeleidingscommissie, 12 september 2018, Tekening Herinrichting Omgeving Station Nieuwland

Maassluis begeleidingscommissie 2018
> Verslag begeleidingscommissie, 1 februari 2018

> Verslag begeleidingscommissie, 31 mei 2018
> Verslag begeleidingscommissie, 6 september 2018

Hoek van Holland klankbordgroep 2018
Verslag klankbordgroep, 23 januari 2018. Presentatie bouwwijze verlenging.
> Verslag klanbordgroep, 20 maart 2018. Presentatie verkeerscirculatieplan 19032018
> Verslag klankbordgroep, 15 mei 2018
> Nieuwsupdate Klankbordgroep Hoekse Lijn juni 2018
> Verslag klankbordgroep, 4 september 2018
Nieuwsupdate Klankbordgroep Hoekse Lijn 16 oktober 2018
> Verslag Klankbordgroep Hoekse LIjn 27 november 2018Technische plattegronden vo HL Haven en Strand

Vlaardingen begeleidingscommissie 2017
>
Verslag begeleidingscommissie, 16 februari 2017 
> Verslag begeleidingscommissie, 23 maart 2017
> Verslag begeleidingscommissie, 11 mei 2017 
> Verslag begeleidingscommissie. 8 juni 2017 
> Verslag begeleidingscommissie. 3 augustus 2017
> Verslag begeleidingscommissie 9 november 2017


Schiedam begeleidingscommissie 2017
>
Verslag begeleidingscommissie, 8 februari 2017 
> Verslag begeleidingscommissie, 8 maart 2017
> Verslag begeleidingscommissie, 12 april 2017 
> Mail begeleidingscommissie, 10 mei 2017 
Verslag begeleidingscommissie, 7 juni 2017
> Verslag begeleidingscommissie, 30 augustus 2017 
> Verslag begeleidingscommissie, 15 november 2017

Maassluis begeleidingscommissies 2017
>
Verslag begeleidingscommissie, 2 februari 2017
> Verslag begeleidingscommissie, 2 maart 2017
> Verslag begeleidingscommissie, 30 maart 2017
> Verslag begeleidingscommissie, 20 april 2017
> Verslag begeleidingscommissie, 18 mei 2017
> Verslag begeleidingscommissie. 21 juni 2017, Informatiebrief aannemer aanleg stationsplein Steendijkpolder gemeente Maassluis. Presentatie aanleg stationsplein Maassluis
> Verslag begeleidingscommissie. 20 juli 2017 
> Verslag begeleidingscommissie, 17 augustus 2017
> Verslag begeleidingscommissie, 28 september 2017
> Verslag begeleidingscommissie 30 november 2017

Hoek van Holland klankbordgroep 2017
>
Terugkoppeling themavergadering 20 april 2017 PVE Strandweg Strandboulevad Strand
> Verslag klankbordgroep 30 mei 2017
> Verslag klankbordgroep 20 juni 2017. Presentatie alternatieven fietspaden Van Dixhoorndriehoek. ModellenkruispuntenStrandblvd_juni2017.
> Verslag klankbordgroep 29 augustus 2017 
> Verslag klankbordgroep 3 oktober 2017
> Verslag klankbordgroep 14 november 2017


Hoek van Holland plancommissies 2016
>
Presentatie Movares Second opion Hoekse Lijn d.d. 28 oktober 2016, Second opinion Movares Ongelijkvloerse kruising Strandweg, Afdoeningsvoorstel motie Verheij ea over Ongelijkvloerse Kruising_Strandweg.
> Verslag plancommissie Hoek van Holland, 7 juli 2016Presentatie stand van zaken ontwerp Spoorverlenging
> Verslag Hoek van Holland, 25 mei 2016. Presentatie kruising Strandweg. Presentatie kruising Strandweg verkeersaspecten. Variant A, Variant B1, Variant B2, Variant C.
> Verslag Hoek van Holland, 23 maart 2016. Presentatie RO-proces

Maassluis plan-, begeleidingscommissies 2016
>
Verslag begeleidingscommissie, 5 oktober 2016
> Verslag begeleidingscommissie, 29 juni 2016
> Verslag plancommissie Maassluis, 16 maart 2016

Schiedam plan-, begeleidingscommissies 2016
>
Verslag begeleidingscommissie Schiedam, 28 september 2016. 140702 DO IP Over het water Plattegrond -1op500, Detailblad geluidschermen, Foto/voorbeeld geluidsscherm
> Verslag begeleidingscommissie Schiedam, 22 juni 2016
> Verslag plancommissie Schiedam, 10 maart 2016

Vlaardingen plancommissies 2016
>
Verslag begeleidingscommissie Vlaardingen, 20 september 2016
> Verslag begeleidingscommissie Vlaardingen, 16 juni 2016
> Verslag plancommissie Vlaardingen, 2 maart 2016

Groenteam Vlaardingen 2016
>
Verslag Groenteam Vlaardingen, 28 september 2016
Groenteam Vlaardingen, 23 november 2016
Beplantingsplan Spoorsingel, 1.Bomen, 2 Heesters hoog, 3 Heesters laag. 


Hoek van Holland plancommissies 2015

Schiedam plancommissies 2015

Maassluis plancommissies 2015

Vlaardingen plancommissies 2015

Plancommissie XL II, 10 december 2014
Op 10 december 2014 heeft de tweede plancommissie XL plaatsgevonden voor alle leden langs de lijn. In de commissie is de voortgang van het project Hoekse Lijn in relatie tot de ruimtelijke ordeningsprocedures (bestemmingsplannen e.d.) besproken. Bekijk het verslag van de plancommissie XL d.d. 10 december 2014.

Plancommissie XL 16 september 2014
Op 16 september 2014 heeft de projectorganisatie in samenwerking met de betrokken gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Rotterdam een speciale plancommissie voor alle leden georganiseerd. Tijdens deze avond stonden de ruimtelijke ordeningsprocedures (bestemmingsplannen e.d.) centraal.  Bekijk het verslag van de plancommissie XL d.d. 16 september 2014.

Plancommissie Hoek van Holland 11 september 2014
Op 11 september 2014 heeft de projectorganisatie in samenwerking met de gemeente Rotterdam een speciale plancommissie georganiseerd in Hoek van Holland. Het thema was 'buitenruimte. Bekijk het verslag van de plancommissie 'buitenruimte' Hoek van Holland, 11 september 2014.

Verslagen van de plancommissies in juni en maart 2014
De derde ronde plancommissies heeft in juni 2014 plaatsgevonden. Tijdens de overleggen is de voortgang besproken van het project Hoekse Lijn. Zo lag in Maassluis de nadruk op de locatie van station Steendijkpolder, ook zijn de ruimtelijke ordeningsprocedures besproken. In Hoek van Holland zijn door de gemeente Rotterdam de eerste schetsen van de buitenruimte gepresenteerd.

Hoek van Holland 3 juni 2014 
Schiedam 4 juni 2014
Maassluis 10 juni 2014
Vlaardingen 11 juni 2014

- Hoek van Holland 10 maart 2014
- Vlaardingen 18 maart 2014
- Schiedam 26 maart 2014
- Maassluis 27 maart 2014


De verslagen van de eerste plancommissie
In het najaar van 2013 zijn de plancommissies gestart. In deze commissies, waar de plannen en de voortgang van het project worden besproken, zijn de betreffende (deel)gemeente, de projectorganisatie Hoekse Lijn en omwonenden vertegenwoordigd. Voor elk deelgebied is een aparte plancommissie: Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland.

- Hoek van Holland 26 november 2013
- Vlaardingen 28 november 2013
- Schiedam 2 december 2013
- Maassluis 12 december 2013 met bijlagen: plattegrond en tekening halte Steendijkpolder

 

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam