Besluit over financiële dekking Hoekse Lijn

14 feb 2018

De kostenoverschrijdingen van de ombouw van de Hoekse Lijn worden gezamenlijk betaald door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de RET en gemeente Rotterdam.

In april 2017 is begonnen met de ombouw van de Hoekse Lijn. Van een treinspoor naar een 23 kilometer lange lightrailverbinding waar de metro van Rotterdam op gaat rijden tot aan Hoek van Holland. Door onvoorziene tegenvallers in de ombouw en met de spoorbeveiliging zal de metro in het meest negatieve scenario pas vierde kwartaal 2018 met passagiers kunnen rijden op de Hoekse Lijn.

Extra kosten
Naast de extra vertraging bleek in het najaar van 2017 tevens dat de kosten van de gemeente 55 miljoen euro hoger uitvallen dan de basissubsidie die de metropoolregio ter beschikking heeft gesteld. Daar bovenop komen de kosten van 3,5 miljoen euro per maand als gevolg van de extra vertraging. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) dekt 27,5 miljoen, de RET ook 27,5 miljoen en Rotterdam 35 miljoen. Dat schrijft het college van B&W in een brief aan de heer Lennart Harpe, bestuurder van de MRDH.
Hiermee is het tekort dat ontstaat bij het worst case scenario van definitieve oplevering in december 2018, gedekt.

Verlenging naar strand Hoek van Holland
Alle betrokken partijen zijn het er verder over eens dat een verlenging van tot aan het strand Hoek van Holland essentieel is voor het succes van de Hoekse Lijn. De kosten voor de verlenging zijn onderdeel van het gehele project. Gedeputeerde Staten heeft besloten een bijdrage te willen leveren van 20 miljoen euro voor de verlenging als investering in Light Rail in onze regio. Ook zal hierover besluitvorming in Provinciale Staten voorbereid worden voor mei 2018. 

Onderzoekscommissie Hoekse Lijn
Op 11 januari 2018 heeft de gemeenteraad van Rotterdam een Onderzoekscommissie Hoekse Lijn ingesteld. De commissie onderzoekt de oorzaken van de vertragingen en kostenoverschrijdingen van de ombouw van de Hoekse Lijn tot metrolijn.

© 2019 Hoekse lijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam