Bewoners

Hier vindt u alle informatie voor omwonenden. Wat gaat u merken van de nieuwe Hoekse Lijn?

Veelgestelde vragen

 • Wanneer is de ombouw van de Hoekse Lijn klaar?

  De start van de exploitatie Hoekse Lijn is op 30 september 2019; als er geen grote tegenvallers zijn tijdens de uitvoering van het test- en proefbedrijf. Bekijk de totale planning.

 • Kan een voertuig voor het goederenvervoer zomaar over het lightrail spoor?

  Goederentreinen en metro’s kunnen in principe over hetzelfde spoor rijden. Voor de passage van de stations (perrons) is gekozen voor een parallelspoor dat een halve meter verder van het perron ligt, zodat de bredere goederentrein zonder problemen langs het perron kan rijden. Goederenvervoer verloopt straks alleen nog over het zuidelijk spoor, want daar liggen de bedrijven langs. Bij Schiedam komt aan de noordzijde een zogenoemd wachtspoor, waarop de goederentrein wacht om te kunnen invoegen.

 • Hoe zit het met onderdoorgangen, gelijkvloerse kruisingen?

  Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur. Er komen alleen ongelijkvloerse kruisingen als dit vanuit de beschouwing van het veiligheidsniveau op de gehele lijn noodzakelijk is. Vooralsnog wordt verwacht dat er geen ongelijkvloerse kruisingen gemaakt hoeven te worden. Uiteindelijk moet de inspectie van het ministerie (ILT) hierover oordelen.

 • Vinden er bestemmingsplanwijzigingen plaats?

  Voor de aanleg van het nieuwe station Steendijkpolder en de tracéverlenging Hoek van Holland zijn bestemmingsplanwijzigingen nodig. Ditzelfde geldt voor een aanpassing van de toegestane bouwhoogte bij Schiedam Nieuwland.  De gemeenten volgen hierbij de gebruikelijke procedure. Hieraan toegevoegd is de keervoorziening Vlaardingen West; het betreft hier een uitgebreide omgevingsvergunning voor de definitieve situatie. Deze omgevingsvergunning is ook noodzakelijk voor het verleggen van de sporen (in een zogenaamde rechtstand) bij Vlaardingen Oost.

 • Naar alle veelgestelde vragen
© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam