Bodemonderzoek Strandweg Noord in april afgerond

26 mrt 2015

In januari startte de gemeente Rotterdam met de uitvoering van bodemonderzoek ten behoeve van de verlenging van de Hoekse Lijn. Ten behoeve van het bodemonderzoek worden zogenoemde sonderingen uitgevoerd in het tracé van station Hoek van Holland Strand tot aan het Zeeplein (Badweg). Dit gebeurt met behulp van een rupsvoertuig. De verwachting was de werkzaamheden medio maart 2015 gereed te hebben maar door een latere start, loopt dit werk door tot en met april 2015. 

Informatiebrief Bodemonderzoek Strandweg Noord in Hoek van Holland

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam