Bouw metroviaduct Schiedam en aanbrengen damwand

14 feb 2016

Bouwweg van Parkweg naar bouwterrein
Eind januari is begonnen met de aanleg van een bouwweg vanaf de Parkweg, langs de sporen naar het bouwterrein ter hoogte van het onderstation aan de Willem Passtoorsstraat. De bouwweg is 1 maart 2016 gereed. Er komt een bouwhek nabij de woningen aan de Willem Passtoorsstraat.

Bouw viaduct aansluiting Schiedam
In februari start de aannemer - voor de aansluiting van het metroviaduct - met het heien van palen ter hoogte van de brandweerkazerne aan de ’s Gravelandseweg. Het heiwerk vindt plaats vanaf 15 februari tot en met 29 februari 2016. Nieuwe planning: opbouw heistelling 24 februari en aanvang heien 25 februari 2016. Het gaat om het heien van ongeveer vijftig palen ten noorden van de brandweerkazerne en een zevental palen aan de overzijde van de ’s Gravelandseweg (Het heien van de zeven palen is uitgesteld), ter hoogte van de Louis Raemaekersstraat naast het metrospoor. Voorafgaand aan dit werk wordt gesnoeid en gerooid in diverse groenstroken.

  • De werktijden voor het heiwerk zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 17.00 uur.
  • Indien noodzakelijk, wordt doorgewerkt tot 19.00 uur en/of wordt ook op zaterdag gewerkt.

Maatregelen ten behoeve van heiwerk (plaatsen heistelling) (Het heien van de zeven palen is uitgesteld)
Er vervallen tijdelijk enkele parkeervakken door het opstellen van een heistelling ter hoogte van het metroviaduct. Naar verwachting gaat het om vier parkeervakken langs de metrobaan aan de Louis Raemaekersstraat.

Werkterrein Louis Raemaekersstraat
De aannemer heeft op het grasveld aan de Louis Raemaekersstraat / kruising Johan Braakensiekstraat een werkterrein toegewezen gekregen voor de opslag van materialen en het plaatsen van een directiekeet.

Aanbrengen damwand
In het weekend van 26 en 27 maart zal ProRail, tijdens een buitendienststelling van het spoor, een damwand plaatsen. Om de overlast te beperken wordt de damwand zoveel mogelijk hydraulisch weggedrukt. De damwand komt ten zuiden van de treinsporen te staan (ter hoogte van het onderstation) en is noodzakelijk voor de aanleg van het metroviaduct. Het materieel wordt aangevoerd via de nieuwe bouwweg langs de sporen (vanaf de Parkweg).

  • De werktijden voor het aanbrengen van de damwand zijn 26 maart van 02.00 uur tot 28 maart 01.00 uur.

Voortgang aanpassing onderstation ProRail
Een groot deel van het werk aan kabels en leidingen is gereed. Er moet nog een deel van het onderstation worden gesloopt. Om de overlast te beperken, gebeurt dit naar verwachting door middel van ‘knijpen’. Het sloopwerk start 15 februari (Nieuwe planning: start sloop 22 februari) en duurt tot 29 februari. In de week van 21 maart moet de gehele aanpassing aan het onderstation gereed zijn.

  • De werktijden voor de sloop en aanpassing van het onderstation zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 17.00 uur.
  • Indien noodzakelijk, wordt er doorgewerkt tot 19.00 uur en/of wordt ook op zaterdag gewerkt.

Voortgang voorbelasting langs treinsporen
In Schiedam is het opslagdepot aan de Parkweg voor het werk aan de Hoekse Lijn eind vorig jaar opgeruimd en verlaten. De aannemer gaat binnenkort de vierde slag van de voorbelasting van zand aanbrengen. Hierna volgen nog drie slagen. Medio april 2016 moet het ophogen gereed zijn.

Vooraankondiging bouw nieuw Parkweg-viaduct
Voor de aansluiting van het goederenspoor op het metrospoor zal ProRail een extra viaduct over de Parkweg aanleggen. Het nieuwe viaduct komt ten noorden van het bestaande spoorviaduct te liggen. De bouw van het nieuwe viaduct start naar verwachting juli 2016 en moet in het eerste kwartaal van 2017 gereed zijn. 

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam