Bouw nieuwe badloods Hoek van Holland van start

07 mei 2019

Op dinsdag 7 mei is de gemeente Rotterdam gestart met de bouw van de nieuwe badloods in Hoek van Holland. De loods komt de liggen aan de westzijde langs de parkeerplaats aan de Badweg en dient als opslagruimte voor het materieel en materiaal van de afdeling Strandzaken van de gemeente Rotterdam. De verplaatsing van de badloods is nodig om het metrotracé van de spoorverlenging Hoekse Lijn aan te kunnen leggen. Naar verwachting is de nieuwe badloods in september klaar voor gebruik.


Gasloos
De badloods heeft een oppervlakte van 300 vierkante meter en wordt omgeven door een elektrisch afsluitbaar hekwerk. Het totale terrein beslaat zo’n 1.650 vierkante meter. De badloods is opgebouwd uit een staalconstructie met stalen beplating en is volledig gasloos. De oude badloods wordt afgebroken.

Parkeren aan de Badweg
Het verkeer voor de badloods krijgt een eigen toegang. Badgasten blijven gebruik maken van de huidige toegang tot de parkeerplaats aan de Badweg. Ook tijdens de werkzaamheden maakt het bouwverkeer gebruik van de eigen toegang. Alle parkeerplaatsen aan de Badweg blijven behouden. 

Werken in de natuur
Voor de komst van de badloods is in februari al een deel van het groen verwijderd. Er zijn paddenschermen geplaatst, zodat beschermde diersoorten, zoals rugstreeppad en de zandhagedis niet op het bouwterrein kunnen komen. De bouw van de loods start nu pas, omdat de diersoorten nog in winterslaap waren.

Bouwwerkzaamheden
Bij aanvang van het werk worden vrachtwagens en zandwagens ingezet. Daarna wordt gebruik gemaakt van licht transport, zoals bestelwagens. De werktijden van de aannemer zijn van 7.00-16.00 uur. Bij hoge uitzondering wordt ’s avonds en in de weekenden doorgewerkt. Badgasten ondervinden geen hinder van de werkzaamheden.

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam