Bouw perron nieuw station Steendijkpolder te Maassluis

31 aug 2016

Er is begonnen met het bouwrijp maken van de grond en de inrichting van het bouwterrein. Hierna volgt de aanleg van het noordelijk perron van het nieuwe station Steendijkpolder en de bouw van de technische ruimte(s).

Wat gaat er precies gebeuren?
Bouw noordelijk zijperron en technische ruimte(s)

De bouw van het nieuwe station Steendijkpolder gebeurt in fases. Dit jaar worden het noordelijk zijperron en de technische ruimtes gebouwd. Dit werk staat gepland vanaf september tot en met januari  april 2017. Het station bestaat voor een groot deel uit ‘prefab’ onderdelen. Prefab is een manier van bouwen, waarbij de stationsonderdelen pasklaar gefabriceerd zijn in de fabriek. Dat betekent dus dat de elementen op maat gemaakt worden en op de bouwplaats in elkaar worden gezet.

Funderingswerk
Voor de fundering van het zijperron van het nieuwe station en de aangrenzende technische ruimte worden vanaf september 2016 palen aangebracht. Voor het funderen in de directe omgeving van de parkeergarage zullen zogenaamde schroefpalen worden gebruikt. Met het gebruik van deze palen wordt trillingshinder voorkomen. Verder van de garage en de appartementen af worden betonnen palen geheid, waarbij wordt voorgeboord. Het heien van de betonnen palen is 6 december 2016 aangevangen. Werktijden: de aannemer start om 07.00 uur met de voorbereidingen en het heien start om 08.00 uur. 

De planning ziet er in het kort als volg uit:

  • Aanbrengen (schroef)palen technische ruimte: vanaf september 2016
  • Aanbrengen fundering station: oktober - eind november 2016
  • Plaatsen perronelementen, multiwand en installatietechniek: eind november - april 2017 (actueel).

Monitoren
De garage en enkele appartementen van de Waterwegtorens worden aan de buitenzijde opgenomen (nulmeting). Hiervoor is een onafhankelijk expertisebureau ingeschakeld. Tijdens de bouw vinden deformatiemetingen plaats, hiervoor zijn meetpunten aangebracht. Naast deformatiemetingen vinden ook trillings- en geluidsmetingen plaats.

Technische ruimte Albert Schweitzerdreef
Aan de Albert Schweitzerdreef komen technische ruimtes van de RET voor de spoortechniek, tractie en energievoorziening. Het bouwrijp maken van het terrein is voltooid. Het aanbrengen van de palen van de technische ruimte zal naar verwachting in september 2016 plaatsvinden. In totaal zijn ongeveer 16 palen (2 keer een sessie van 8 palen) nodig voor de bouw van de ruimtes. De planning ziet er in het kort als volg uit:

  • Aanbrengen van ongeveer 16 palen: vanaf september 2016
  • Het plaatsen van de units, hijsen en aansluiten: januari 2017 (Actueel: 28 februari 2017)
  • Aanbrengen van de groene bekleding (schil): begin/voorjaar 2017
  • Daarna volgt nog het plaatsen van definitieve hekwerken en het aanbrengen groenvoorziening

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het projectbureau Hoekse Lijn, telefoon 010 4894334 of 06 53819844.

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam