Bouwfase 2 herinrichting Hoek van Holland Haven

03 jun 2019

Actueel, 28 oktober 2019

Heiwerkzaamheden in oktober! 
In oktober vinden er weer heiwerkzaamheden plaats aan het nieuwe metrostation Haven en aan 'De Plint'. In de Plint komen diverse voorzieningen, zoals fietsenstallingen en een winkel. We hebben 28 oktober 2019 de heiwerkzaamheden hervat. Het heiwerk neemt ongeveer 15 á 20 werkdagen in beslag, verdeeld over twee aaneengesloten perioden. De werkzaamheden worden binnen reguliere werktijden uitgevoerd. Hoewel de heitechniek tegenwoordig minder lawaai veroorzaakt, kunnen we geluids- en trillinghinder niet voorkomen. 

Waar werken we de komende tijd nog meer aan? 
Voorbelasting 
We zijn begonnen aan het laatste gedeelte van de H6-weg, de aansluiting op de Harwichweg. Ook is er een start gemaakt met het afgraven van de voorbelasting van de H6-weg. Het vrijgekomen zand wordt gebruikt voor het voorbelasten van het spoor, dat aangelegd wordt naar het strand. Er worden maatregelen getroffen, zodat het zand niet opstuift. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, geldt een kleine omleidingsroute voor voetgangers, fietsers en minder validen. 

Keerwand 
Het maken van de keerwand voor de H6-weg verloopt voorspoedig. De keerwand is een zware betonnen L-vormige constructie en is nodig om het hoogteverschil tussen de H6-weg en het metrospoor op te vangen. Aan de zijde van het voorplein van StenaLine wordt ook een keerwand gemaakt. Deze vormt de afscheiding met het spoor en dient ook als achterzijde van het gebouw waar de voorzieningen in komen. 

P&R-terrein 
We werken aan laatste zaken van het P&R-terrein, zoals het plaatsen van het parkeermanagementsysteem met slagbomen, bijbehorende camera’s en de laadpalen. Ook worden de bermen ingezaaid. 

Routes bouwverkeer 
Het bouwverkeer rijdt via de Haakweg, door het dorp of over de Maasdijk via de Dirk van den Burgweg. 

Waar kunt u parkeren tijdens de bouwwerkzaamheden? 
Tijdens de bouw kunnen reizigers (uitsluitend personenvervoer) parkeren op het nieuw aangelegde parkeerterrein. Het parkeerterrein is te bereiken via de N211 en de omleidingsroute over het terrein van StenaLine, via de tijdelijke ingang aan de westzijde. 

Kan ik gratis parkeren nu de metro rijdt? 
De P&R is aangelegd om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. Zodra het parkeermanagementsysteem in werking is gesteld, is parkeren alleen gratis voor mensen die met de metro reizen (doelgroepparkeren). 

Werktijden 
De werktijden zijn van 07.00 uur tot 16.00 uur, met een mogelijke uitloop naar 19.00 uur. Indien nodig wordt op zaterdag doorgewerkt. 

 

Fase 2 Herinrichting Stationsgebied Hoek van Holland Haven
De stationsomgeving wordt aangepast voor de komst van het nieuwe metrostation Hoek van Holland Haven en de H6-weg. Belangrijk is dat – ondanks het werk aan het plein – het dagelijks leven rond het plein ‘gewoon’ doorgang kan blijven vinden. De bedrijven, de woonwijk (entree Stationsweg, Havenweg), de Berghaven, bus voorzieningen en de route van en naar het centrum van Hoek van Holland blijven bereikbaar. Wel leidt het werk tot overlast voor de verkeersdeelnemers en reizigers omdat met regelmaat de verkeers- en/of looproutes van en naar het plein veranderd moeten worden. Het werk wordt in fases uitgevoerd en neemt naar verwachting ruim een jaar in beslag. 

Bouwfase 2 
Nieuwe fiets- en voetpad
Voor een goede toegankelijkheid van het stationsgebied en de H6-weg is het nodig om een nieuw fiets- en voetpad aan te leggen. In fase twee worden deze werkzaamheden uitgevoerd. Het nieuwe fiets- en voetpad wordt eerst aangelegd vanaf de oostelijke trap naar het nieuwe P&R-terrein en het nieuwe metrostation en daarna vanaf de oostelijke trap in de richting van de Harwichweg. Het nieuwe fiets- en voetpad is naar verwachting eind juni klaar en kan daarna vrijwel direct in gebruik worden genomen. Tot die tijd geldt de omleidingsroute door het dorp. 

Omleiding voetgangers en fietsers 
Vanwege de werkzaamheden aan het nieuwe fiets- en voetpad wordt als eerste de oostelijke trap van de Delflandsedijk afgesloten, daarna de westelijke trap. Het doorgaand fietsverkeer kan tijdens de werkzaamheden niet langs de dijk van en naar het stationsplein Hoek van Holland Haven fietsen. Voor fietsers geldt nog steeds een omleiding vanaf het Kustverlichtingsmuseum (de oude vuurtoren) via het centrum - de Prins Hendrikstraat. De omleiding wordt aangegeven door middel van borden en vervalt op het moment dat het nieuwe fietspad klaar is voor gebruik De tijdelijke fietsenstalling op de P&R is wel bereikbaar. 

Heiwerkzaamheden voor het stationsgebouw ‘De Plint’ 
Aan de zuidzijde van het nieuwe metrostation wordt een gebouw gemaakt voor de stationsvoorzieningen. Het gebied waar deze plint straks komt wordt bouwrijp gemaakt. De werkzaamheden zijn nodig voor de ruwbouw van het station en de bouw van de plint. Het heiwerk wordt binnen de reguliere werktijden uitgevoerd. Hoewel de heitechniek tegenwoordig minder lawaai veroorzaakt, kan enige geluidshinder niet worden voorkomen. 

  • De eerste heiwerkzaamheden vinden plaatst tussen 3 juni - 6 juni 2019. 
  • Vanaf vrijdag 26 juli worden de heiwerkzaamheden hervat. Na het weekend wordt, afhankelijk van de voortgang, maandag 29 en mogelijk dinsdag 30 juli ook nog geheid.
     

Waar werken we direct na fase twee aan?

  • Werkzaamheden aan het P&R-terrein, waaronder het aanbrengen van de slagboominstallatie. 
  • Het maken van de oostelijke verbinding tussen het dorp, de H6-weg en het stationsplein.
  • Verwijderen van de verharding van de oude parkeerplaats, waarna het gebied kan worden met opgehoogd met zand (voorbelasting) voor de aanleg van de H6-weg. 

Routes bouwverkeer fase twee 

  • Route 1; Het bouwverkeer rijdt vanaf de Haakweg, via de Prins Hendrikweg, naar de Prins Hendrikstraat (slaat direct linksaf over de dijk) en rijdt langs het metroterrein  naar het bouwterrein.
  • Route 2; Het bouwverkeer wordt vanaf de Haakweg en de Prins Hendrikweg via de   E30 (De Houtmanstraat – De Cordesstraat – Harwichweg) en de N211 naar het bouwterrein Hoek van Holland Haven geleid.

Waar kunt u parkeren in bouwfase twee?
Tijdens de bouw kunnen reizigers parkeren op het nieuw aangelegde parkeerterrein. Het parkeerterrein is te bereiken via de N211, voorlopig nog via de tijdelijke ingang aan de westzijde.

Werktijden
De werktijden zijn van 07.00 uur tot 16.00 uur, met een mogelijke uitloop naar 19.00 uur. Indien nodig wordt er op zaterdag doorgewerkt.

Inloopspreekuur 
Op dinsdag van 10.00 – 11.00 uur, op oneven weken, vindt er een inloopspreekuur plaats in de bibliotheek, Prins Hendrikstraat 398 in Hoek van Holland. Hier kunt u al uw vragen stellen over de werkzaamheden van de H6-weg en stationsomgeving Hoek van Holland Haven.

Wilt u meer weten?
Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Marco Bekker, via telefoonnummer: 010 489 4334 of via e-mail: ahm.bekker@rotterdam.nl.

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam