Commissie Bouwbegeleiding Metro Hoek van Holland

02 mei 2019

We zijn inmiddels gestart met de eerste – relatief kleine - voorbereidende werken voor de spoorverlenging naar het nieuwe eindstation Hoek van Holland Strand. Omdat we de direct omwonenden van de bouwwerkzaamheden willen betrekken bij de (aankomende) bouwplannen, starten we met een commissie bouwbegeleiding metro Hoek van Holland. De eerste bijeenkomst hebben we gepland op donderdagavond 2 mei 2019 vanaf 19.30 uur. 
 
Werk in uitvoering? 
We zijn begonnen met de aanleg van een eco-passage in de Badweg. De werkzaamheden die na de zomerperiode starten zijn onder andere:  - Kabels en leidingenwerk aan de Strandweg,  - Aanbrengen paddenschermpjes en  - Kabels en leidingenwerk aan de Badweg ter hoogte van de Zeekant en ter hoogte van de Paviljoensweg / kruising Strandboulevard. 
 
Begeleiding metrobouw spoorverlenging 
De commissie bouwbegeleiding metro Hoek van Holland is een overlegorgaan tussen bewoners en de projectorganisatie Hoekse Lijn. De commissie komt regelmatig bij elkaar om de uitvoering van de werkzaamheden met elkaar te bespreken. Wilt u als vertegenwoordiger van uw gebied deelnemen aan de commissie bouwbegeleiding metro Hoek van Holland of heeft u vragen hierover dan kunt u zich richten tot omgevingsmanager Marco Bekker via e-mail: ahm.bekker@rotterdam.nl of bellen met 010 4894334. 

© 2019 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam