Commissie bouwbegeleiding metro Hoek van Holland

05 september 2019

We zijn gestart met de eerste – relatief kleine - voorbereidende werken voor de spoorverlenging naar het nieuwe eindstation Hoek van Holland Strand. Omdat we de direct omwonenden van de bouwwerkzaamheden willen betrekken bij de (aankomende) bouwplannen, starten we met een commissie bouwbegeleiding metro Hoek van Holland. De tweede bijeenkomst hebben we gepland op donderdagavond 5 september 2019 vanaf 19.30 uur. 
 
Werk in uitvoering? 
De werkzaamheden die na de zomerperiode starten zijn onder andere:  - Kabels en leidingenwerk aan de Strandweg,  - Aanbrengen paddenschermpjes en  - Kabels en leidingenwerk aan de Badweg ter hoogte van de Zeekant en ter hoogte van de Paviljoensweg / kruising Strandboulevard. 
 
Begeleiding metrobouw spoorverlenging 
De commissie bouwbegeleiding metro Hoek van Holland is een overlegorgaan tussen bewoners en de projectorganisatie Hoekse Lijn. De commissie komt regelmatig bij elkaar om de uitvoering van de werkzaamheden met elkaar te bespreken. Wilt u als vertegenwoordiger van uw gebied deelnemen aan de commissie bouwbegeleiding metro Hoek van Holland of heeft u vragen hierover dan kunt u zich richten tot omgevingsmanager Marco Bekker via e-mail: ahm.bekker@rotterdam.nl of bellen met 010 4894334. 

© 2019 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam