Commissie bouwbegeleiding metro Hoek van Holland

30 januari 2020

We zijn gestart met de voorbereidende werken voor de spoorverlenging naar het nieuwe eindstation Hoek van Holland Strand. Omdat we de direct omwonenden van de bouwwerkzaamheden willen betrekken bij de (aankomende) bouwplannen, zijn we gestart met een commissie bouwbegeleiding metro Hoek van Holland. De volgende bijeenkomst hebben we gepland op donderdagavond 30 januari 2020.
 
Werk in uitvoering? 
De werkzaamheden zijn onder andere:

  • Kabels en leidingenwerk aan de Paviljoensweg,
  • Rooiwerkzaamheden
  • Kabels en leidingenwerk aan de Badweg, naar verwachting is de start januari 2020
  • Aanbrengen voorbelasting, naar verwachting is de start in februari 2020

Begeleiding metrobouw spoorverlenging 
De commissie bouwbegeleiding metro Hoek van Holland is een overlegorgaan tussen bewoners en de projectorganisatie Hoekse Lijn. De commissie komt regelmatig bij elkaar om de uitvoering van de werkzaamheden met elkaar te bespreken. Wilt u als vertegenwoordiger van uw gebied deelnemen aan de commissie bouwbegeleiding metro Hoek van Holland of heeft u vragen hierover dan kunt u zich richten tot omgevingsmanager Ruud Langenveld via e-mail: acv.langeveld@rotterdam.nl of bellen met 010 4894334. 

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam