Van der Werff Infra BV realiseert Ovonde

19 juli 2021
Inrichtingsschets Ovonde Hoek van Holland

Impressie project Ovonde

Aannemer Van der Werff Infra BV is door de gemeente Rotterdam aangewezen als winnaar voor aanleg van de ovonde, in Hoek van Holland. Van der Werff Infra BV zal naar verwachting begin oktober 2021 starten met de werkzaamheden. De ovale rotonde – een ovonde – vervangt de huidige kruising Badweg/Strandweg. De ovonde maakt onderdeel uit van de verbetering van de infrastructuur naar het strand. Voor de aanbesteding van de ovonde werden in 2021 vijf partijen geselecteerd om een plan in te dienen.  Doordat de aanleg plaatsvindt vlak bij een beschermd natuurgebied is een belangrijk gunningscriterium de mate van uitstoot van stikstof. De inzending van Van der Werff Infra BV is door de beoordelingscommissie als beste beoordeeld.

De reductie van stikstofuitstoot wordt gerealiseerd door de inzet van elektrisch materieel en het toepassen van speciale filters (N2-filters op de stage 4 en stage 5 machines).
Verkeersveiligheid verbeteren.

Hoeks knooppunt
Het huidige ingewikkelde kruispunt is een belangrijk knooppunt in de verkeerscirculatie van Hoek van Holland. De situatie is nu erg onoverzichtelijk en dat leidt, zeker op drukke dagen, tot verkeersopstoppingen. Vanwege de aanleg van Metro aan Zee en de spoorwegovergang moet ook deze plek op de schop. Dit biedt een mooie kans om de verkeersveiligheid te verbeteren en het biedt tegelijkertijd de mogelijkheid het autoverkeer beter te sturen. De ovonde maakt een goede verkeersafwikkeling mogelijk tussen de Strandboulevard, Badweg, Strandweg (Pr. Paulineweg) en Koningin Emmaboulevard.  In het midden komt een eiland van groen in de sfeer van het omliggende duinlandschap.

Bouwperiode
Nu de gunning definitief is, kunnen de gemeente en aannemer aan de slag met de voorbereidingen van de bouw. Te beginnen met het plaatsen van paddenschermen en paddenroosters in augustus 2021. Dit om te voorkomen dat de rugstreeppad op het bouwterrein kan komen. Naar verwachting zullen begin oktober 2021 de eerste werkzaamheden voor de aanleg van de ovonde van start gaan. Het is de ambitie om begin april 2022, voor de start van het nieuwe badseizoen, de ovonde op te leveren.

Nieuw toeristische perspectief
De komst van Metro aan Zee, de Hoekse Lijn tot aan het strand, een nieuw station nabij het strand, een heringericht plein en de aanpak van onder meer wegen, fiets- en wandelpaden en gebouwen, versterkt Hoek van Holland als toeristische en recreatieve bestemming en daarmee het toerisme een impuls geven.