Eerste werken ombouw Hoekse Lijn Schiedam Centrum

23 jun 2015

In Schiedam start augustus 2015 het voorbereidende werk voor de ombouw van de Hoekse Lijn. De uitvoering vindt plaats in de omgeving van het bestaande (uitloop)spoor.

Wat gaat er gebeuren in Schiedam?
De werkzaamheden vinden plaats langs het bestaande spoor vanaf station Schiedam Centrum tot voorbij het viaduct over de Parkweg. De spoordijk wordt verbreed, zodat later een overdrachtsspoor voor het goederenvervoer kan worden gerealiseerd. Het werk bestaat uit:

 • Het inrichten van het werkterrein aan de oost- en westzijde van de Parkweg (tussen het bestaande spoor en de rijksweg A20) en een werkterrein ten zuidwesten van het spoor.
 • Het plaatsen van een bouwbord.
 • Realiseren van een opstelplaats voor enkele zandwagens aan de oostzijde van de Parkweg nabij de sporen. Misschien komt op deze locatie ook een tijdelijk zanddepot.
 • Realiseren van een inrit, zodat het bouwverkeer de bouwplaats tussen het spoor en de rijksweg A20 vanaf de Parkweg kan bereiken.
 • Het bouwverkeer rijdt vanaf de snelweg via de ’s-Gravelandseweg, de Burgemeester van Haarenlaan en Parkweg richting de bouwlocatie.
 • Het rooien van bomen en verwijderen van overig groen. Na de ombouw van de Hoekse Lijn zal in overleg met de gemeente Schiedam herplant van bomen plaatsvinden.
 • Het baggeren en dempen van de voormalige spoorsloot.
 • Het verleggen van kabels- en leidingen.
 • Het aanbrengen van een zogenoemde ‘voorbelasting’ langs het spoor. Aan de oost- en westzijde van het viaduct over de Parkweg wordt vooruitlopend op het (ver)leggen van de sporen een 'voorbelasting' van zand aangelegd. Deze voorbelasting moet ervoor zorgen dat de grond waar de sporen op komen te liggen later niet gaat verzakken. Om het stuiven van het zand tegen te gaan, wordt het zand afgedekt met grond.

Bijzonderheden

 • Een aantal werkzaamheden zal de aannemer moeten uitvoeren tijdens een buitendienststelling van de trein. De buitendienststelling van het treinverkeer staat gepland in de weekenden van 10 -11 oktober 2015 en 17 -18 oktober 2015.
 • De werkzaamheden duren ongeveer een half jaar. De voorbelasting blijft liggen tot april 2017.
 • De verkeerssituatie gedurende het zand- en grondtransport wordt nauwlettend in de gaten gehouden, zodat bij overlast voor lokaal verkeer maatregelen kunnen worden getroffen. Denk hierbij aan voorrang voor lokaal verkeer of het inzetten van een verkeersregelaar.

Werktijden
De reguliere werktijden zijn van 07.00 – 19.00 uur. De werktijden tijdens de buitendienststellingen zijn mogelijk 24 uur per dag. Hierbij wordt rekening gehouden met overlastgevende werkzaamheden richting de omgeving.

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam