Eind februari start aanleg spoorwegovergang Strandboulevard

04 februari 2021
Schematische weergave van de bypass Strandboulevard

Schematische weergave bypass Strandboulevard (de exacte inrichting en positie van de bypass vindt plaats in overleg met de wegbeheerder)

Eind februari gaan we van start met de aanleg van de spoorwegovergang Strandboulevard. Hiervoor wordt een bypass aangebracht, zodat het verkeer tijdens de aanleg gewoon doorgang kan vinden. Deze werkzaamheden lopen door tot eind april 2021.

Strandweg spoorwegovergang
De uitvoering van de spoorwegovergang Strandweg staat gepland voor september 2021. Dan vervalt voor gemotoriseerd verkeer ook de directe verbinding met de Stationsweg. Deze verbinding blijft in de toekomst wel open voor voetgangers en fietsers. Uiteraard volgt hier later dit jaar nog meer informatie over. 

Impressie overzicht tracé richting Strand