Gemeente Rotterdam start voorbereiding Park & Ride Hoek van Holland Haven

02 aug 2017

Actueel december 2018

De P&R is aangelegd maar nog niet afgerond. December 2018 start het werk  aan de stationsomgeving Hoek van Holland Haven. Op het parkeerterrein is tijdelijk fietsparkeren aangebracht. 

Situatie 16 januari 2018
- De aannemer van de P&R is deze week weer begonnen na het kerstreces.
Voor de kerst is het het riool aangelegd en nu gaan ze verder met de verharding.
Naar verwachting is voor het aanbrengen van de bestrating 3 a 4 weken nodig.

Situatie 31 mei 2018
- Straatwerk gereed
- Nog werken aan de in- en uitritten

21 Augustus start de gemeente Rotterdam met de voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwe park&ride-terrein (P&R) bij toekomstig metrostation Hoek van Holland Haven. De eerste werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een voorbelasting. Dit is een laag zand om de ondergrond te verdichten. Het werk duurt tot einde dit jaar. 

Tekening Harwichknoop Fase P&R-terrein Hoek van Holland

Bouwverkeer
Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, rijdt het bouwverkeer via het voormalig NS-terrein en niet via de Prins Hendrikstraat.  

Huidig parkeerterrein
Tot tenminste eind 2017 blijft het huidige parkeerterrein in gebruik.

Vooruitblik
In 2018 zal de gemeente Rotterdam starten met de inrichting van het resterende deel van de stationsomgeving. 

 

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam