Heiwerk ten behoeve van noodtrap aan de Louis Raemaekersstraat Schiedam

16 jan 2017

Actueel 18 januari 2017. Door het gebruik van een andere heistelling, kan het heiwerk nu in één dag klaar zijn. Dit levert minder hinder op voor de omgeving. Het heiwerk vindt plaats in de bocht naar de laatste flat (naast het metroviaduct) aan de Louis Raemaekersstraat. 

De heiwerkzaamheden starten naar verwachting op maandag 23 januari 2017 worden uitgevoerd op vrijdag 20 januari 2017. Tijdelijk komen hierdoor enkele parkeervakken te vervallen.

Heiwerkzaamheden ten behoeve van noodtrap metroviaduct
Het heiwerk is noodzakelijk voor de realisatie van een noodtrap naast het metroviaduct. In totaal worden er 7 palen geheid. Voorafgaand vinden enkele voorbereidende werkzaamheden plaats.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Het plaatsen van bouwhekken en schotten die dienen als ondergrond van de heistelling.
  • Het aanvoeren en opbouwen van de heistelling (de stelling moet vanwege de lengte van het transport voor de spits worden aangevoerd). De verwachting is dat de heistelling vrijdagochtend rond 05.00 uur arriveert op de Louis Raemaekersstraat.
  • Het aanvoeren en heien van palen. 
  • Op vrijdag 20 januari worden de 7 betonpalen geheid.
  • Op maandag 23 januari wordt de heistelling afgebouwd en afgevoerd. Vervolgens zal de aannemer de hekken en de schotten verwijderen.

Verkeersmaatregelen
De heistelling wordt aan- en afgevoerd via de ’s Gravelandseweg, Johan Braakensiekstraat en Louis Raemaekersstraat. Voor de aan- en afvoer van de kraan en de aanvoer van de palen moeten we verkeersmaatregelen treffen. Zo moeten we soms een deel van een rijbaan afsluiten. Om het bouwverkeer en het autoverkeer te begeleiden, zal gedurende de werkzaamheden een verkeersregelaar worden ingezet. Voor hulpdiensten blijft de flat aan Louis Raemaekersstraat bereikbaar.

Parkeren
Gedurende de werkzaamheden worden de parkeerplaatsen aan de zijde van de ’s Gravelandseweg en een deel van de parkeerplaatsen langs het metroviaduct met bouwhekken afgezet. De parkeerplaatsen aan de zijde van de flat blijven bereikbaar, met uitzondering van een tweetal bouwactiviteiten, zie hieronder: 

  • Let op! U kunt op vrijdag 20 januari van 05.00 tot 07.00 uur - tijdens het opstellen van de heistelling - de parkeerplaatsen langs de flat niet uitrijden. Mocht u op deze vroege ochtend met de auto vertrekken dan adviseren wij u om uw auto de dag of avond ervoor elders te parkeren.
  • Dit geldt ook voor maandag 23 januari. Dan kunt u in de morgen - tijdens de afbouw van de kraan – de parkeerplaatsen langs de flat niet uitrijden. Mocht u op deze ochtend met de auto vertrekken, dan adviseren wij u om uw auto de dag of avond ervoor elders te parkeren.

Meer informatie
Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met ondergetekende via telefoonnummer: 010 489 4334 of via e-mail: ahm.bekker@rotterdam.nl

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam