Herinrichting Spoorsingel Vlaardingen, plaatsen technische ruimte en verhogen geluidsscherm

17 feb 2017

Herinrichting groenstrook
Voor de ombouw van het emplacement Vulcaanhaven is een steunberm aangebracht in de groenstrook aan de Spoorsingel; hiervoor is een deel van het groen verwijderd. Op korte termijn starten we met het aanbrengen van de nieuwe beplanting in de groenstrook. De keuze voor de beplanting is tot stand gekomen in overleg met de bewoners die zitting hebben in het groenteam. Ook komt er een kinderspeelplek aan de Schiedamseweg. We streven ernaar de herinrichting en de kinderspeelplek in september 2017 gereed te hebben.

Ophogen bestaand geluidsscherm
Als de Hoekse Lijn is omgebouwd tot metrolijn, blijft goederenvervoer van Schiedam naar Vlaardingen mogelijk. Hiervoor moet het emplacement Vulcaanhaven worden omgebouwd. Er komt aan de zijde van de Vulcaanweg een extra spoor ten behoeve van een keervoorziening voor de goederentreinen. Ook worden de bestaande sporen gelicht (iets omhoog gebracht) en verlegd. In verband met deze wijzigingen moet het bestaande geluidsscherm met 40 centimeter worden verhoogd. Er wordt een extra geluidscassette op het bestaande scherm geplaatst. Om de verhoging mogelijk te maken, moet volgende week ongeveer 20 centimeter groen gesnoeid worden aan de bovenzijde van het bestaande geluidsscherm. Het aanbrengen van de geluidscassettes, die tussen de bestaande staanders worden geschoven, gebeurt in de ombouwperiode die loopt van 1 april tot 1 september 2017. Dit werk gebeurt voornamelijk vanaf de spoorzijde.

Bouw technische ruimte, afsluiting deel Schiedamseweg
In verband met de windverwachting wordt de technische ruimte 1 maart al geplaatst. 2 maart 2017 wordt op de hoek Schiedamseweg / Spoorsingel de technische ruimte van de RET geplaatst.. Hiervoor wordt een kraan opgesteld. Van woensdag 1 maart tot en met 2 maart is hierdoor de Schiedamseweg / hoek Spoorsingel afgesloten voor alle verkeer. Het is dan ook niet mogelijk hier te parkeren. De werktijden zijn van 07.00 tot 17.00 uur.

Planning

  • Maart 2017 start herbeplanting groenstrook aan de Spoorsingel.
  • 1 maart, 2 maart plaatsen unit technische ruimte voor de spoorbeveiliging RET.
  • 1 april 2017 - start ombouwperiode - dan vervalt de fietsoversteek definitief, aansluitend wordt de opgang fietsoversteek uitgegraven en verwijderd.
  • 3e kwartaal 2017 is het fietspad gemeente Vlaardingen aan zijde Vulcaanweg gereed.
  • 4e kwartaal 2017 profiel fietsoversteek aanpassen in het verlengde van de steunberm en aansluitend start het inplanten van dit deel aan de Spoorsingel.​

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het projectbureau Hoekse Lijn, via telefoon: 010 489 4334. Of via de mail: ahm.bekker@rotterdam.nl.

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam