Hoek van Holland

Hoek van Holland Haven 
Het station Hoek van Holland Haven is onderdeel van de zogenoemde Harwichknoop. Voor het spoor, het station, de toekomstige H6-weg en de aanwezige dijk is een integraal ontwerp gemaakt. Om een goede, gelijkvloerse instap op de perrons mogelijk te maken, wordt het station iets verschoven en het spoor rechtgetrokken.

Hoek van Holland Strand
De huidige spoorlijn eindigt in Hoek van Holland, ongeveer een kilometer van het strand. Als onderdeel van het project Hoekse Lijn wordt het spoor verlengd tot vlak bij de zee. Op deze locatie komt in de toekomst ook het nieuwe eindstation Strand. Reizigers kunnen vrijwel direct vanuit de metro het strand oplopen. Het ontwerp van de verlenging en het nieuwe eindstation worden, voor zover nodig, afgestemd op het ontwikkelingsplan Kaap de Goede Hoek. Ook houdt het ontwerp rekening met het voor de omgeving zo kenmerkende natuurgebied Kapittelduinen. Bij ingebruikname van het nieuwe eindstation Strand vervalt het huidige station Strand. 

Definitief ontwerp tracéverlenging
Op het traject tussen Hoek van Holland Haven en het nieuwe station Hoek van Holland Strand rijdt de metro in de toekomst over een enkel spoor. Vlak voor het nieuwe eindstation zal het spoor, via een wissel, overgaan naar een dubbel spoor om zo te kunnen stoppen en vertrekken aan beide zijden van het middenperron. De projectorganisatie onderzocht twee alternatieven voor de spoorverlenging. Het college van B en W heeft in mei 2018 een besluit genomen over het definitieve ontwerp van de Verlenging van de Hoekse Lijn tot aan Hoek van Holland Strand. Lees hier de brief. Brief aan gemeenteraad over definitief ontwerp - PDF(359.4K)

  • Alternatief 1 (rood, zie afbeelding) betreft een spoorligging die geheel ten zuiden van het Natura 2000-gebied blijft. Het spoor ligt hierbij in een open-bak. 
  • Alternatief 2 (groen, zie afbeelding) betreft een spoorligging in een gesloten-bak. Deze variant ligt, ter plaatse van de passage van de appartementsgebouwen aan de Strandweg Noord, binnen het Natura 2000-gebied. Hieronder ziet u een impressie van alternatief 2. Dit traject heeft de voorkeur en is opgenomen in het bestemmingsplan.

Verlenging metrolijn tot aan het strand

     

Impressie nieuw station Hoek van Holland Strand

     

In Hoek van Holland zijn geluidsschermen voorzien (klik op 'Hoek van Holland' voor meer informatie). 

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam