Hoek van Holland

Hoek van Holland Haven 

Voor het nieuwe metrostation Hoek van Holland Haven, de stationsomgeving, de toekomstige H6-weg en de aanwezige dijk is een integraal ontwerp gemaakt. Om een goede, gelijkvloerse instap op de perrons mogelijk te maken wordt het nieuwe metrostation iets verschoven en het spoor rechtgetrokken. Alle voorziening, zoals fietsenstallingen, horeca, bestuurdersruimte RET zijn uitgewerkt in het ontwerp van De Plint.

.Nieuw metrostation Hoek van Holland Haven  

De Plint, impressie ontwerp

 De Plint 

H-6 weg, impressie tracé

  

Hoek van Holland Strand

De huidige spoorlijn eindigt in Hoek van Holland, ongeveer een kilometer van het strand. Als onderdeel van het project Hoekse Lijn wordt het spoor verlengd tot vlak bij de zee. Op deze locatie komt in de toekomst ook het nieuwe eindstation Strand. Reizigers kunnen vrijwel direct vanuit de metro het strand oplopen. Het ontwerp van de verlenging en het nieuwe eindstation worden, voor zover nodig, afgestemd op het ontwikkelingsplan Kaap de Goede Hoek. Ook houdt het ontwerp rekening met het voor de omgeving zo kenmerkende natuurgebied Kapittelduinen. Bij ingebruikname van het nieuwe eindstation Strand vervalt het huidige station Strand.

Ontwerp tracéverlenging
Op het traject tussen Hoek van Holland Haven en het nieuwe station Hoek van Holland Strand rijdt de metro in de toekomst over een enkel spoor. Vlak voor het nieuwe eindstation zal het spoor, via een wissel, overgaan naar een dubbel spoor om zo te kunnen stoppen en vertrekken aan beide zijden van het middenperron. De projectorganisatie onderzocht twee alternatieven voor de spoorverlenging:

 • Alternatief 1 (rood, zie afbeelding) betreft een spoorligging die geheel ten zuiden van het Natura 2000-gebied blijft. Het spoor ligt hierbij in een open-bak.
 • Alternatief 2 (groen, zie afbeelding) betreft een spoorligging in een gesloten-bak. Deze variant ligt, ter plaatse van de passage van de appartementsgebouwen aan de Strandweg Noord, binnen het Natura 2000-gebied. Hieronder ziet u een impressie van alternatief 2. Dit traject heeft de voorkeur en is opgenomen in het bestemmingsplan dat 23 februari 2017 is vastgesteld in de Raad. 

Verlenging metrolijn tot aan het strand

     

Impressie nieuw station Hoek van Holland Strand

     

Geluidsschermen
Na station Hoek van Holland Haven tot aan de kruising met de Fortweg zijn geluidsschermen voorzien (beeld hieronder; volgens het Akoestisch onderzoek DO 2018). Het bestaande hekwerk blijft op dezelfde plek staan. De schermen langs de baan zijn verschillend in hoogte. Over de geluidsmaatregelen heeft overleg plaatsgevonden met de bewoners aan de Stationsweg. Voor meer informatie zie de documenten bij de informatieavond  Inrichtingsplan Stationsweg Noord, Hoek van Holland.

Veelgestelde vragen

 • Wordt er nog gekeken naar een 10 minuten zomerdienstregeling naar het strand van Hoek van Holland?

  Voor de zomerperiode, en in weekenden rond de zomer, wordt rekening gehouden met een 15 minuten dienstregeling; de infrastructuur zal het rijden van deze frequentie mogelijk maken. De daadwerkelijke dienstregeling wordt bepaald door de RET en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De RET wil tijdens top-zomerdagen en evenementen (10 à 15 warmste dagen per jaar) een 7,5-minutendienst naar Hoek van Holland Strand rijden.

 • Verdwijnt het huidige station Hoek van Holland Strand als het nieuwe station Strand in gebruik is genomen?

  Bij de start van de ombouw (1 april 2017) is het huidige station Hoek van Holland Strand komen te vervallen. Het nieuwe station Strand is onderdeel van de verlenging dat na de ombouw wordt gerealiseerd. Zolang het nieuwe station niet klaar is, doet tijdelijk metrostation Hoek van Holland Haven dienst als eindstation. Dit station wordt gerealiseerd ter plaatse van het oude stationsgebouw bij de Stena Line.

 • Worden er overwegen toegevoegd aan de Hoekse Lijn?

  Alleen bij Hoek van Holland worden 2 gelijkvloerse kruisingen toegevoegd (Strandweg en Strandboulevard) als gevolg van de spoorverlenging. Verdere toevoeging, danwel ondertunneling van bestaande overwegen is vanuit de het project niet noodzakelijk.

 • Naar alle veelgestelde vragen
© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam