Hoeksebaan open voor verkeer

06 juli 2020

De Gemeente Rotterdam stelt de H6-weg vanaf 6 juli open voor verkeer. Hiermee wordt een belangrijke ontsluitingsroute voor Hoek van Holland voltooid. De circa 1,5 km lange tweebaansweg verbindt de Hoeksebaan met de stationsomgeving Hoek van Holland Haven, ook wel de ‘Harwichknoop’ genoemd. De weg was al klaar, maar kon pas opgesteld worden nadat nagenoeg alle buitenruimtewerkzaamheden bij Hoek van Holland Haven gereed waren. Nu de werkzaamheden aan de Stationsweg zijn afgerond kan het verkeer gebruik maken van de nieuwe weg. 

H6-weg wordt Hoeksebaan
De naam H6-weg was een werktitel. De weg is gewijzigd in de naam Hoeksebaan, omdat de weg een verlengstuk is van de bestaande Hoeksebaan (Provinciale weg N223). De verlengde Hoeksebaan ligt op Rotterdams grondgebied en is daardoor automatisch in beheer van de gemeente Rotterdam.

Ingeklemd tussen Hoekse Lijn en Delflandsedijk
De weg begint bij de kruising van de Hoeksebaan-Haakweg bij de vrachtwagen ferry terminal van StenaLine. Vanaf daar loopt de weg ten noorden, parallel aan het metrospoor van de Hoekse Lijn. De weg ligt aan de zuidzijde van primaire waterkering Delflandsedijk (dus buitendijks). Aan de westzijde eindigt de weg bij de aansluiting op de Harwichweg en de Stationsweg. Hier is gebouwd aan de nieuwe stationsomgeving van het metrostation Hoek van Holland-Haven. Ook de ruwbouw van het nieuwe metrostation is klaar. De afbouw van het station, de spoorwegovergangen en de aansluiting op het reeds gerealiseerde metronet worden door de HoekseLijn- Metro aan Zee gedaan. 

Beter bereikbaar, minder verkeersdruk
De verlengde Hoeksebaan is, naast de Maasdijk en route naar ‘s Gravenzande de derde ontsluitingsweg voor Hoek van Holland. De weg moet ervoor zorgen dat Hoek van Holland en het Westland beter bereikbaar zijn. Daarnaast zal de weg bijdragen aan minder verkeershinder in het dorp, omdat verkeer voor andere bestemmingen zoals de bedrijven aan de Slachthuisweg en het strand niet meer via het dorp hoeven. Ook is de verlengde Hoeksebaan interessant, omdat het de economische perspectieven van Hoek van Holland vergroot.

Intensieve samenwerking 
De aanleg van de verlengde Hoeksebaan is mede tot stand gekomen door subsidie van MRDH en een bijdrage uit het programma Bestaand Rotterdams Gebied. Dit laatste is een samenwerking van het Rijk en het Havenbedrijf waarbij wordt geïnvesteerd in projecten die bijdrage aan natuur en recreatie in het gebied nabij de 2e Maasvlakte. 

Hoogheemraadschap van Delfland heeft de komst van de weg getoetst aan de beleidsregels die gelden voor het behoud van de waterveiligheid, voor nu en in de toekomst. De bescherming tegen overstromingen is geborgd en de watervergunning is verleend voor het medegebruik van het dijklichaam. Voor het ontwerp is onder meer nauw samengewerkt met PBHL, StenaLine, de Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat.

De Hoeksebaan is open voor verkeer, hiermee ontstaat een tweede ontsluitingsweg voor Hoek van Holland