Houten fietsrekken voor ombouw Hoekse Lijn bij stations Schiedam Nieuwland en Vlaardingen Oost en West

06 feb 2017

Voor de ombouw van de Hoekse Lijn vervallen op een aantal stations langs de Hoekse Lijn de bestaande fietsenstallingen. Hiervoor in de plaats komen tijdelijke houten stallingen, de zogenaamde strandoplossing. Dit geldt voor de stations Schiedam Nieuwland, Vlaardingen Oost en Vlaardingen West. Treinreizigers die op de fiets naar deze stations komen, moeten rekening houden met een langere looproute van en naar de stations.

Tijdelijke fietsenstaling
1 maart 2017 start de aanleg van de bouwterreinen bij de stations langs de Hoekse Lijn. Reizigers die gebruik maken van de fietsenstallingen bij de stations Schiedam Nieuwland, Vlaardingen Oost en West moeten vanaf maandag 13 februari 2017 de fiets tegen de houten rekken plaatsen, de bestaande overdekte fietsenstallingen worden verwijderd.

Schiedam Nieuwland
De overdekte fietsenstallingen komen voor de ombouw van Hoekse Lijn te vervallen. De stalling aan de Van Limburg Stirumstraat gaat weg. Ook de overdekte fietsenstallingen aan het Bijdorpplein worden verwijderd. Hiervoor in de plaats komen tijdelijke houten fietsrekken aan de Nieuwe Damlaan. Voor reizigers die op de fiets naar station Schiedam Nieuwland komen, betekent dit dat zij rekening moeten houden met een langere looptijd van en naar het station Schiedam Nieuwland.

Vlaardingen Oost en West
Om de bouwterreinen voor de Hoekse Lijn te kunnen aanleggen, verdwijnen de overkapte fietsenstallingen.  Ook hier moet de reiziger de komende tijd rekening houden met een langere looptijd naar het station.

NS-Fietskluizen
De fietskluizen langs de Hoekse Lijn zijn eigendom van de NS. De NS heeft inmiddels alle abonnementen van de fietskluizen opgezegd. De NS verwijdert vanaf heden tot 1 april 2017 - langs de gehele Hoekse Lijn - alle sloten van de fietskluizen en deze kunnen dus niet meer worden gebruikt. Zodra de sloten eraf zijn, gaan de fietskluizen in de bouwhekken.  Ook heeft de NS de abonnementen voor de inpandige stalling bij Vlaardingen Oost opgezegd.

Van trein naar metro
In september 2017 keren, na de ombouw van de Hoekse Lijn, de overdekte fietsenstallingen weer terug.  Vanaf september 2017 rijdt de metro over de Hoekse Lijn. 

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam