Informatie langs de lijn

15 jul 2014

Na de zomervakantie organiseert de projectorganisatie samen met de betrokken gemeenten informatieavonden over de stand van zaken van het project Hoekse Lijn.Op de avonden komen diverse onderwerpen aan de orde, zoals de definitieve ontwerpen, geluid,inspraak, e.d. In Hoek van Holland is de traceverlenging tot aan het strand in concept uitgewerkt. Het project geeft tijdens de avonden niet alleen informatie; bezoekers kunnen per thema ook zelf uitgebreid hun vragen stellen. De locaties worden op een later moment bekend gemaakt op de website. In de directe omgeving verspreidt de projectorganisatie na de vakantieperiode per gemeente nog uitnodigingsbrieven. Voor de data zie het agendaoverzicht.

© 2019 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam