Informatieavonden

Voor de informatieavonden die staan gepland, raadpleeg De Agenda

Themavergadering gebiedscommissie Hoek van Holland 6 februari 2020
> Presentatie Metro aan Zee 6 februari 2020
> Presentatie Verkeerscirculatie Oude Hoek door de gemeente Rotterdam
> Presentatie Mobiliteit door de gemeente Rotterdam 


Informatieavond Stationsweg Noord, Hoek van Holland 9 juli 2019
> Verslag bijeenkomst geluidsschermen Stationsweg Noord 9 juli 2019
> Kaartbeeld geluidsschermen baan Stationsweg Noord

Themavergadering gebiedscommissie Hoek van Holland 29 augustus 2019
> Aanleg spoorverlenging Hoekse Lijn, 29 augustus 2019

Themavergadering gebiedscommissie Hoek van Holland 15 nov 2018 (door de gemeente Rotterdam)
> Presentatie themabijeenkomst Stationsomgeving en (ruw)bouw metrostation Hoek van Holland Haven en aanleg H-6 weg, 15 november 2018.
Vraag-Antwoord themabijeenkomst H6-weg en HvH Haven 15112019

Informatieavond Inrichtingsplan Stationsweg Noord, Hoek van Holland 18 september 2018 (door de gemeente Rotterdam)
> Verslag Informatieavond Inrichtingsplan Stationsweg Noord
Stationsweg Noord, Geluid, Licht, Hekwerken, Spoor, Tuinen, Openbare ruimte
> Presentatie Geluidssituatie vanwege de Hoekse Lijn ter hoogte van de Stationsweg in Hoek van HollandKaartbeeld Definitief Ontwerp actuele situatie geluidsschermenKaartbeeld Definitief Ontwerp eerdere situatie geluidsschermen.
> Geluidsnotitie Stationsweg Noord Hoek van Holland

Themavergadering gebiedscommissie Hoek van Holland 7 juni 2018 (door gemeente Rotterdam)
> Presentatie themavergadering stand van zaken project Hoekse Lijn, 7 juni 2018. En de presentatie Spoorverlenging Hoekse Lijn stand van zaken procedures en buitenruimte, 7 juni 2018.

Themavergaderingen gebiedscommissie Hoek van Holland 2017 (door gemeente Rotterdam
Reactieoverzicht themavergadering VO inrichtingsplan Strandweg en Strandboulevard 10 oktober 2017 
Presentatie themavergadering Spoorverlenging Hoekse Lijn 10 oktober 2017
Terugkoppeling themavergadering 20 april 2017 PVE Strandweg Strandboulevard Strand

Groenteam Vlaardingen
> Bekijk het verslag van de 1e bijeenkomst Groenteam Spoorsingel Vlaardingen
> Zie ook de verslagen onder Begeleidingscommissie

Informatieavond Maassluis Steendijkpolder 4 juli 2016
Op de informatieavond zijn de bouwplannen gepresenteerd voor de aanleg van het noordelijk perron van station Maassluis Steendijkpolder en de bouw van de technische ruimtes.
> Bekijk de presentatie Informatieavond Hoekse Lijn Maassluis Steendijkpolder 4 juni 2016
> Bekijk de presentatie Stationsplein Steendijkpolder, voorbereiding gemeente Maassluis

Informatieavond Spoorsingel Vlaardingen 15 juni 2016
Op de tweede informatieavond over de werkzaamheden aan de Spoorsingel te Vlaardingen zijn in een presentatie de bouwactiviteiten voor de Hoekse Lijn en de ideeën voor het groenplan gepresenteerd. Naar aanleiding van de avond wordt een 'Team Groen Spoorsingel' samengesteld. Deze bewonersgroep gaat samen met de gemeente Vlaardingen en de projectorganisatie Hoekse Lijn aan de slag met de herinrichting van de Spoorsingel na aanleg van de steunberm.
> Bekijk de presentatie Informatieavond Hoekse Lijn Spoorsingel 15 juni 2016
_________________________________________________________________

Ontwerpboek Stations- & Baanelementen
Bekijk de ontwerpen van de Hoekse Lijn in het ontwerpboek (concept) dat ter inzage lag op de inloopavonden: DO Hoekse Lijn Stations & Baan-elementen, mei 2014.

> Deel 1 Bladzijde 1 t/m 50 van het DO Hoekse Lijn Stations & Baan-elementen, mei 2014 (42,2 MB)
Deel 2 Bladzijde 51 t/m 100 van het DO Hoekse Lijn Stations & Baan-elementen, mei 2014 (41,26 MB)
Deel 3 Bladzijde 101 t/m 149 van het DO Hoekse Lijn Stations & Baan-elementen, mei 2014 (41,27 MB)

Informatieavonden begin 2014 
De bijeenkomsten in januari en februari 2014 zijn wederom goed bezocht. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: de laatste stand van zaken, hoe komen de stations eruit te zien, de ideeën voor de herinrichting van de buitenruimte en de werkwijze tijdens de ombouwperiode in 2017. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen naar aanleiding van de gepresenteerde onderwerpen.

> Bekijk de presentaties die tijdens de informatieavonden zijn getoond: Vlaardingen (27 januari),  Hoek van Holland (11 februari), Schiedam (13 februari) en Maassluis (17 februari).

Informatieavonden 2013
De eerste ronde van informatieavonden vond plaats in september en oktober 2013, waarbij vier aparte avonden zijn georganiseerd in de gemeenten Maassluis, Hoek van Holland en Vlaardingen. Uitnodigingen hiervoor zijn huis-aan-huis verspreid in de directe invloedssfeer van de lijn en stations. Tevens is de avond aangekondigd op de betreffende gemeentepagina. Op de avonden is de nut en noodzaak van het project gepresenteerd. Het was voor (veel) bezoekers een eerste kennismaking met het project Hoekse Lijn. Naast de aanwezigheid van vertegenwoordigers van het project en de betrokken (deel)gemeenten, was de projectleider vanuit de RET aanwezig om de exploitatiegerichte vragen te beantwoorden. De verantwoordelijk wethouder/portefeuillehouder verzorgde het welkom.

> Bekijk de presentaties die tijdens de informatieavonden zijn getoond: Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland (PDF formaat).

Plancommissies Hoekse Lijn
De plancommissies zijn eind 2013 van start gegaan. Ook in 2014 zijn de commissies bij elkaar gekomen. Voor elke gemeente is er een aparte plancommissie: Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland. In deze commissies, waar de plannen en de voortgang van het project worden besproken, zijn de gemeente, de projectorganisatie Hoekse Lijn en omwonenden vertegenwoordigd. Het is mogelijk om u aan te melden voor deelname aan een van de commissies. U kunt zich opgeven via het contactformulier op deze website.

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam