Klankbordgroep Hoekse Lijn (geannuleerd)

26 juni 2018

De bijeenkomst op dinsdag 26 juni 2018 is komen te vervallen.

Beste leden van de Klankbordgroep, 

Wij hebben besloten de klankbordgroepvergadering van dinsdag 26 juni aanstaande niet door te laten gaan. Het besluit is genomen na zorgvuldige afweging. Er zijn op dit moment weinig relevante ontwikkelingen te melden. De laatste stand van zaken rondom de Hoekse Lijn en de buitenruimteprojecten doen wij zo spoedig mogelijk per mail aan u toekomen. Wij beseffen ons dat u wellicht zelf vragen heeft. Aarzel dan niet en neemt u contact met ons op. De eerstvolgende Klankbordgroepvergadering vindt plaats op dinsdag 4 september in De Hoekstee.

Klankbordgroep Hoek van Holland
De diverse plannen en procuderes rondom de Hoekse Lijn worden onder leiding van de gemeente Rotterdam besproken in een gezamenlijke klankbordgroep. Het gaat dan om: ontwerp baan en stations verlenging Hoekse Lijn; buitenruimte spoorverlenging (baan en stations); H6-weg ;tijdelijk station Hoek van Holland (in uitvoering).

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam