Klankbordgroep Hoekse Lijn (geannuleerd)

16 oktober 2018

De volgende bijeenkomst op dinsdag 16 oktober 2018 is komen te vervallen. De brief aan de klankbordgroepleden.

Beste klankbordgroepleden,
Na zorgvuldig overleg hebben we besloten de klankbordgroepvergadering van 16 oktober niet door te laten gaan. We constateren op dit moment niets aan relevante ontwikkelingen te kunnen melden die een relatie hebben met de Hoekse Lijn. Daarnaast organiseren we binnenkort twee bijeenkomsten, waarvan de onderwerpen zeker thuishoren in de klankbordgroep, maar in de eerste plaats een andere overlegvorm wenselijk is.

1. Toelichting uitvoering tunneltracé achter appartementen Strandweg

Op woensdag 7 november komt een afvaardiging van de VvE Strandweg op bezoek bij het projectbureau Hoekse Lijn in Rotterdam Alexander om te praten over het uitvoeringsplan voor de aanleg van het tunneltracé in het Vinetaduin. Op basis van de uitkomsten wordt ook de beantwoording van de brief van de VvE Strandweg opgepakt. Terugkoppeling vindt plaats in de eerstvolgende klankbordgroepvergadering.

2. Themabijeenkomst Stationsomgeving Hoek van Holland Haven

We staan aan de vooravond van de aanpassingen in de Stationsomgeving van Hoek van Holland Haven. De omgeving moet worden aangepakt voor de komst van de H6-weg en voor de (ruw)bouw van het toekomstige nieuwe metrostation Hoek van Holland Haven. Op uitnodiging van de Gebiedscommissie geeft de gemeente Rotterdam binnenkort een toelichting op de bouwwerkzaamheden, het ontwerp van de plint met de voorzieningen en de te treffen bereikbaarheidsmaatregelen. De avond is openbaar.

Overig:

Informatieavond van 18 september over het IP Stationsweg Noord
Wij hebben u gehoord en delen het onbehagen dat u ongetwijfeld aan de avond heeft overgehouden. We kunnen het verloop van de bijeenkomst niet meer terugdraaien, enkel van leren. Over de vervolgaanpak willen wij u een duidelijke terugkoppeling geven en dat vraagt gewoonweg iets meer tijd.

Bijeenkomst ondernemers concept VO Stationsomgeving Hoek van Holland Strand
Op 12 september hebben we een interactieve sessie gehouden met de strandondernemers over het concept Voorlopig Ontwerp voor de Stationsomgeving Hoek van Holland Strand. De uitgangpunten, die zijn toegelicht tijdens de laatste klankbordgroepvergadering, vormden de basis voor deze sessie. Deze zijn voor het overgrote deel omarmd door de ondernemers.

Zo werden de principes van een autoluw Zeeplein en de seizoensgebonden aanpak als positief ervaren. Ook hebben we aan de hand van de ervaringen van de ondernemers beter inzicht gekregen in de voor- en nadelen van bepaalde keuzes, zoals het wel of niet handhaven van parkeervoorzieningen voor fiets en motor.

Vervolgproces:
We zijn nog in gesprek met de natuur-, beheer en veiligheidsorganisaties over het ontwerp. Daarnaast vragen we de klankbordgroep en de gebiedscommissie om een reactie en advies en lichten we de plannen nog toe tijdens een openbare informatie-avond. Daarna wordt alle informatie verwerkt om te komen tot het Definitief Ontwerp, vermoedelijk ergens in het eerste kwartaal van 2019. U kunt het verslag en de presentatie nalezen op link https://www.rotterdam.nl/wonen- leven/hoekse-lijn/ 

Ovonde Strandboulevard
Vanuit het gebied is nadrukkelijk de wens geuit, ook gezien het verkeercirculatieplan, om de ovonde vooruitlopend op de realisatie van de spoorverlenging te realiseren. Dit signaal wordt opgepakt en op de mogelijkheden wordt teruggekomen.

Vervangend busvervoer
Over het inzetten van kleine bussen als tijdelijke vervoermaatregel tussen Hoek van Holland Haven naar het strand is nog niets bekend. Vanaf het moment dat de metro rijdt naar Hoek van Holland Haven (tijdelijke station) worden vervangende bussen ingezet tussen Hoek van Holland Haven (tijdelijke station) en HvH Strand. De RET zal tijdig communiceren hoe het vervangend vervoer eruit gaat zien (exploitatietijden, frequentie, bussen ed.).

Wat de extra maatregelen bij halte Schiedam betreft kunnen wij u melden dat door de RET begin oktober twee extra abri’s zijn geplaatst in de buurt van de tijdelijke bushalte van de 711/712. En vanaf medio september kunnen reizigers gebruik maken van de nooduitgangen van de beide metroperrons zodat er een snellere looproute beschikbaar is voor de overstap van metro op bus.

Informatie
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, neem dan contact op Linda de Rooij, 06 18293776, l.derooij@rotterdam.nl

Voor meer informatie over de werkzaamheden Hoekse Lijn kunt u contact opnemen met ondergetekende via telefoonnummer: 010 489 4334 of via e-mail: ahm.bekker@rotterdam.nl
Wij agenderen 27 november van 19.30-21.30 uur in de Torpedoloods als eerstvolgende klankbordgroepvergadering (zoals eerder gecommuniceerd).

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam