Leggen van 10kV-kabel in de Stationsweg

12 augustus 2021

Maandag 16 augustus aanstaande start de RET met het leggen van de 10kV-kabel in de Stationsweg. De kabel is nodig voor de stroomvoorziening Metro aan Zee. Voor dit werk zal de Stationsweg gedeeltelijke worden afgezet, zodat alleen nog eenrichtingsverkeer mogelijk is. Het werk duurt naar verwachting tot 10 september. De data zijn bij het verschijnen van dit bericht onder voorbehoud, omdat nog aan een aantal eisen (o.a. het ecologisch protocol) moet worden voldaan. 

Wat betekent dit werk voor de bereikbaarheid van de woningen aan de Stationsweg?
De aannemer legt in fases de 10kV-kabel aan. De Stationsweg wordt ingericht voor verkeer in één rijrichting, van west naar oost. Dus vanaf de Strandweg in de richting van station Hoek van Holland Haven. De verkeersremming voor de Torpedoloods zal de aannemer tijdelijk verwijderen. Voor de bereikbaarheid van de woningen aan de Stationsweg worden vooraf mantelbuizen onder de inrit aangebracht. Voor het plaatsen van deze mantelbuis is een inrit hooguit 2 uur onderbroken. Het aanbrengen van deze mantelbuis wordt vooraf, in een persoonlijk contact, met de betreffende bewoner afgestemd; de aannemer zal hiervoor aanbellen.

Is er een planning per woning?
Volgens de huidige planning start dit werk op 16 augustus op de Stationsweg in de richting van overweg Harwichweg. Hieronder een overzicht van de voorlopige planning per bewonersgebied: 

  • 16 augustus, Afzetten bouwlocatie (geul Stationsweg) 
  • 18 augustus, bestrating verwijderen Stationsweg (+/- huisnummer 117 t/m 69)
  • 03 t/m 06 september, bestrating herstellen Stationsweg (+/- huisnummer 117 t/m 69)
  • 19 augustus, bestrating verwijderen Stationsweg (+/- huisnummer 69 t/m +/- overweg Harwichweg)
  • 08 september, bestrating herstellen Stationsweg (+/- huisnummer 69 t/m +/- overweg Harwichweg,
  • De inritten naar de woningen en de bedrijven aan de Stationsweg zullen gedurende de uitvoering van het werk bereikbaar zijn, echter deze worden wel kortstondig – voor maximaal 2 uur - onderbroken voor het leggen van mantelbuizen. De korte onderbreking wordt 2 dagen voorafgaand aan het werk (via een persoonlijk contact met de aannemer) gemeld bij de betreffende bewoners. De bestrating wordt verwijderd en er komen rijplaten terug nabij de inritten.

Kunnen de hulpdiensten de woningen bereiken? 

Ja, dit is altijd mogelijk. Tijdens het ontgraven van de inrit staat de kraan erbij. Mocht er iets gebeuren, dan is de oprit binnen enkele minuten bereikbaar.

Houden jullie rekening met de andere projecten die in uitvoering zijn in dit gebied? 
Ja, het project heeft de afgelopen weken afstemming gezocht met de andere projecten van de gemeente Rotterdam die bij u in de buurt in uitvoering zijn. Mocht het noodzakelijk zijn, dan worden voor de bereikbaarheid van de Stationsweg verkeersregelaars ingezet. 
 
Spoorovergang Harwichweg afgesloten
Tijdens de aanleg van de 10kV-kabel is de spoorovergang Harwichweg afgesloten. Voetgangers en fietsers moeten een stukje omlopen dan wel omrijden via de oversteek Hoeksebaan.