Maassluis

Maassluis Centrum
De toegang tot station Maassluis Centrum blijft gehandhaafd. In het ontwerp van het station is dit onderdeel niet veranderd. De huidige overkapping zal wel verdwijnen, evenals een deel van het eilandperron. Dit ongebruikte perrondeel krijgt door beplanting een groene uitstraling.

  
Maassluis West
Voor de ombouw van de Hoekse Lijn wordt het zuidelijk perron van station Maassluis West verplaatst, zodat de perrons tegenover elkaar komen te liggen. Het gelijkvloerse overpad blijft gehandhaafd. De vernieuwde halte met de al aanwezige bushalte, parkeerplaatsen en overkapte fietsenstalling kan in de toekomst verder groeien tot regionaal OV-knooppunt.

 
 

Steendijkpolder
Na Maassluis loopt de lijn langs de Maeslantkering, dicht langs de rivier en de dijk. Hier is een nieuw station voorzien die de Burgemeesterswijk ontsluit. De stedenbouwkundige inpassing van het station sluit aan op de waterkering en de aanliggende nieuwbouw. Ook komt er bij het station een extra spoor, dat het mogelijk maakt om metro’s te laten keren.

 

In Maassluis zijn geluidsschermen voorzien (klik op 'Maassluis' voor meer informatie). 

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam