Maassluis

Maassluis Centrum
De toegang tot station Maassluis Centrum blijft gehandhaafd. In het ontwerp voor het station is dit onderdeel niet veranderd. De huidige overkapping zal wel verdwijnen, evenals een deel van het eilandperron. Dit ongebruikte perrondeel krijgt een groene uitstraling door de aanleg van beplanting. 

Klik op de afbeeldingen (rechts) om een idee te krijgen van de inrichting van de metrostations in Maassluis. De gemeente Maassluis houdt zich bezig met de inrichting van buitenruimte.

      

Maassluis West

Voor de ombouw van de Hoekse Lijn wordt het zuidelijk perron van station Maassluis West verplaatst, zodat de perrons tegenover elkaar komen te liggen. Het gelijkvloerse overpad blijft gehandhaafd. Het vernieuwde station met de al aanwezige bushalte, parkeerplaatsen en overkapte fietsenstalling kan in de toekomst verder groeien tot regionaal OV-knooppunt.

   

Steendijkpolder
De lijn loopt na Hoek van Holland Haven langs de Maeslantkering, dicht langs de rivier en de dijk, richting Maassluis. Hier komt het nieuwe station die de Burgemeesterswijk ontsluit. De stedenbouwkundige inpassing van het station sluit aan op de waterkering en de aanliggende nieuwbouw. Ook komt er bij het station een extra spoor, dat het mogelijk maakt om metro’s te laten keren.

   

Geluidsschermen
In Maassluis komt (volgens het Akoestisch onderzoek 30 juli 2015) op een aantal plaatsen een geluidsscherm: ter hoogte van de Maasweg, de Chopinstraat, de Industrieweg en de Houten Baak (deze laatste locatie is later toegevoegd). Ook aan de Merellaan, tussen de IJsvogelstraat en de Nachtegaallaan komt een geluidsscherm. Klik op de afbeeldingen hieronder om te zien waar de geluidsschermen komen.

   

Veelgestelde vragen

  • Is gelijke oplevering van het nieuwe station Steendijkpolder en exploitatie lightrail Hoekse Lijn mogelijk?

    Ja, het nieuwe metrostation Steendijkpolder is gelijktijdig gerealiseerd en wordt gelijktijdig opgeleverd.

  • Waarom een keervoorziening bij station Steendijkpolder?

    Dit heeft een relatie met de gewenste uitdunning van de dienstregeling bij dit station. Bij dit station keert de helft van de metro’s en rijdt de andere helft door naar Hoek van Holland. Dit aanbod is afgestemd op de reizigersaantallen op deze trajecten.

  • Komen er bij de drie stations in Maassluis fietsenstallingen?

    De aanleg van fietsenstallingen valt onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Hiervoor gelden de gangbare subsidieregelingen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (tot 1 januari 2015 de stadsregio Rotterdam).

  • Naar alle veelgestelde vragen
© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam