Nachtelijke transporten voor bouw metrostation Strand

21 juni 2021

Aan zee werkt de aannemer aan de perrons en wanden van het nieuwe metrostation Strand. Delen van het station worden in de fabriek geproduceerd en ter plaatse gemonteerd. De nachtelijke aanvoer van enkele stationselementen gaat deze week plaatsvinden,

  • van dinsdagnacht 22 juni t/m donderdagnacht 24 juni 2021.

Voor de bouw van het metrostation moeten we in deze nachten grote bekistingsonderdelen aanvoeren en ter plekke aanbrengen. Omdat de elementen met een speciaal breedte transport en onder politiebegeleiding worden aangevoerd, mag dit alleen tussen 21.00 uur en 06.00 uur in de avond en nacht plaatsvinden.

De bekistingsonderdelen worden met grote diepladers via de Langeweg, Strandweg en Badweg aangevoerd. Het traject wordt van te voren door de transporteur bekeken en daar waar het nodig, worden obstakels (straatmeubilair) tijdelijk verwijderd. De telekraan wordt op bouwlocatie strand in de avond opgebouwd. Het aangevoerde materiaal wordt ter plaatse door een telekraan gelost en op zijn plaats gelegd. Hierbij zal geluid te horen zijn door het slaan van zogenaamde wiggen. Die wiggen zijn nodig om de bekisting op zijn plek te zetten.

De boorwerkzaamheden die hier voorafgaand voor nodig zijn, worden overdag uitgevoerd. De lichtmasten worden in de avond en nacht lager gezet, zodat er geen onnodig licht, en dus overlast, richting het Natura 2000-gebied zal plaatsvinden.

Bouw metrostation Strand bouwsituatie juni 2021

De bouw van metrostation Strand. We gaan de hoogte in. Bouwsituatie 17 juni 2021.