Nog geen datum voor rijden op de Hoekse Lijn met passagiers

18 dec 2018

Actueel 11 januari 2019
24 december 2018 is het Bombardier niet gelukt om de veiligheidsverklaring te leveren. In een brief aan de raad staat een korte een toelichting. Momenteel wordt onderzocht wat de consequenties hiervan zijn. 

Het is de leverancier van de spoorbeveiligingssoftware niet gelukt om op 17 december jongstleden de software inclusief de veiligheidsverklaring te leveren. Hiermee ontstaat opnieuw een vertraging in het rijden van de metro op de Hoekse Lijn met passagiers. De datum om te kunnen starten schuift op: van eind februari naar op zijn vroegst eind maart 2019. De intensieve testen op de Hoekse Lijn gaan uiteraard gewoon door. Het is een teleurstelling voor alle betrokkenen partijen. Het meest gedupeerd zijn de reizigers die nu nog langer gebruik moeten maken van het vervangend busvervoer. 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam heeft hierover een 
brief gestuurd naar de gemeenteraad. 

© 2019 Hoekse lijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam