Ombouw: vergunnings-procedure emplacement Vulcaanhaven

21 augustus 2020

Sinds vorig jaar is de Hoekse Lijn in gebruik als metrolijn. Naast metro’s blijven ook de goederentreinen rijden van en naar het industrieterrein Vulcaanhaven. De goederentreinen bedienen de bedrijven, zoals Vopak en DFDS. Om het afhandelen van goederentreinen te vergemakkelijken en om verstoring van het metroverkeer te minimaliseren, is nabij het industrieterrein een nieuw klein emplacement gerealiseerd. Hierdoor kunnen in de nieuwe situatie goederentreinen vanaf Vlaardingen Oost - via een wissel en de nieuwe sporen – direct naar het emplacement Vulcaanhaven rijden. 

Bestemmingsplan
Het nieuwe emplacement ligt deels binnen de zone van het industrieterrein en deels daarbuiten. Hierdoor valt het zogenaamde toetsingskader voor het milieudeel binnen twee wetten. Dat is onwenselijk en daarom moet de begrenzing van het ‘gezoneerde industrieterrein’, zoals nu opgenomen in de bestemmingsplannen KW-kades en Rivierzone-Oost, worden aangepast. De aanpassing van de begrenzing en het realiseren van het emplacement lukt alleen via een bestemmingsplanprocedure. Om dit juridisch/planologisch mogelijk te maken, is er daarom door de gemeente Vlaardingen een nieuw bestemmingsplan opgesteld, te weten bestemmingsplan “Emplacement”.  

Milieuvergunning
Een emplacement is vergunningsplichtig. De vergunningaanvraag is enige tijd geleden ingediend, de bijbehorende ontwerpvergunning kan ieder moment worden verleend. Op deze ontwerpvergunning is inspraak mogelijk. Een belangrijk onderdeel van de aanvraag is het geluidsrapport. Graag willen de gemeente Vlaardingen en de vertegenwoordigers van het projectbureau Hoekse Lijn met de omwonenden van emplacement Vulcaanhaven ‘in gesprek’ om de ontwerpvergunning en het geluidsrapport toe te lichten, en om uit te leggen wat het gebruik van het emplacement voor hen zal betekenen voor wat betreft geluid(hinder).

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpmilieuvergunning zullen vanaf 25 augustus 2020 gedurende zes weken digitaal te raadplegen zijn via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Informatie bestemmingsplan
Als u vragen heeft over het bestemmingsplan dan kunt u een bericht sturen naar het e-mailadres: ro@vlaardingen.nl. U krijgt zo spoedig mogelijk een antwoord op uw vragen. Indien u graag een persoonlijk gesprek wenst over het plan, kunt u op bovenstaand e-mailadres ook een terugbelverzoek achterlaten. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. 

Informatie milieuvergunning 
Wij kunnen ons voorstellen dat u ook vragen heeft over de milieuvergunning. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar de DCMR Milieudienst Rijnmond, via e-mailadres info@dcmr.nl of bellen naar telefoonnummer 010 - 2468000. U krijgt zo spoedig mogelijk een antwoord op uw vragen. Indien u graag een persoonlijk gesprek wenst over de milieuvergunning, kunt u op bovenstaand e-mailadres ook een terugbelverzoek achterlaten. 

Presentatie
We hadden graag persoonlijk - tijdens een bijeenkomst - met u hierover in gesprek gegaan, maar in verband met de coronamaatregelen kunnen we geen informatieavond organiseren. Als alternatief hebben wij een presentatie met uitleg over dit onderwerp op deze site geplaatst. Het document vindt u hiernaast bij de documenten. 

Testritten goederentrein
Vooruitlopend op de definitieve vergunning zullen enkele testritten plaatsvinden met de goederentrein. Van eind augustus tot half november 2020 zal er 1 à 2 keer per week, buiten de spits, een testtrein rijden. De treinen rijden en rangeren alleen overdag (vanaf 07.00 uur) en in de avond (tot 23.00 uur) op emplacement Vulcaanhaven. De treinen van en naar het industrieterrein bevatten geen gevaarlijke stoffen. 

Foto waarop de metro en de goederentrein elkaar passeren op de Hoekse Lijn
Foto waarop de metro en de goederentrein elkaar passeren op de Hoekse Lijn