Openbare Themavergadering Gebiedscommissie Hoek van Holland

20:00
-
Digitaal LIVE via MS Teams

Het project Metro aan Zee zal tijdens deze themabijeenkomst van de gebiedscommissie Hoek van Holland een toelichting geven op de werkzaamheden voor de spoorverlenging. De gemeente Rotterdam zal ook ingaan op de ontwikkeling van het Strandplein en de bereikbaarheid van de Zeekant. Hieronder de agenda van deze bijeenkomst. 

 1. Opening
 2. Kennismaken Marieke van Oudheusden (programmamanager Stadscultuur)
 3. Ontwikkelingen aanleg Metro strand
  a  Ruud Langeveld over voortgang bouw
  b  Peer Cox over afwikkeling verkeer (ook omleidingen tijdens bouw)
  c  Peter Oosterloo over IP Stationsplein 

 4. Terugkoppeling IP10-00266 Stationsweg e.o. 
 5. Sluiting 

Digitaal LIVE via MS Teams
Deelnemen aan deze openbare bijeenkomst is mogelijk via de livestream van de gemeente, https://gebiedscommissies.notubiz.nl/dashboard