Ovonde

Een goede OV-verbinding naar het strand is belangrijk voor de bereikbaarheid van Hoek van Holland en de ontwikkeling tot vierseizoenenbadplaats. Daarom wordt de metrolijn verlengd naar Hoekse Strand. Ook de omgeving van de spoorlijn wordt aangepast aan deze nieuwe situatie. Met de aanleg van het Strandplein en een Ovonde werkt de gemeente Rotterdam aan de toekomst van Hoek van Holland als aantrekkelijke, levendige en goed bereikbare vierseizoenenbadplaats.

De nieuwe Ovonde, 10 september 2022

De kruising Badweg/ Strandboulevard /Koningin Emmaboulevard was onoverzichtelijk. En op drukke stranddagen liep het verkeer hier nog wel eens vast.
Door de aanleg van een ovale rotonde - Ovonde - wil de gemeente Rotterdam het verkeer beter laten doorstromen en sturen. Zo wordt de kruising overzichtelijker en veiliger.

Ovonde vanuit de lucht april 2022

Aanleg rotonde, april 2022

Ovonde is klaar
In november 2021 is de gemeente Rotterdam gestart met de aanleg van de Ovonde. Om wegen naar de wijk en het strand tijdens de aanleg bereikbaar te houden, legde de gemeente Rotterdam de Ovonde in fases aan. In april 2022 zijn de laatste werkzaamheden afgerond. 

Ovonde tijdelijke bebording mei 2022
Ovonde is klaar
Ovonde bouwsituatie 2 maart 2022
Aanleg Ovonde bouwsituatie 2 maart asfalteren fietspad
Werk Ovonde 2 maart, asfalteren fietspad
Aanbrengen rood asfalt voor fietspad
Aansluiting Strandboulevard op Ovonde eind januari 2022
Aanleg Ovonde eind januari 2022
Aanleg Ovonde 6 januari 2022
Aanleg ovonde bouwsituatie 21 december 2021
Bouwsituatie 13 november 21 aanleg Ovonde
Werk Ovonde wegomlegging bouwsituatie 13 nov 21
Aanleg fietspad kruising Strandboulevard
Impressie tracé Metro aan Zee en de Ovonde
Kruising Badweg Strandboulevard
Locatie Ovonde
Kruising met de Badweg
Zijweg Badweg
Toekomstige Ovonde locatie