Ovonde

Een goede OV-verbinding naar het strand is belangrijk voor de bereikbaarheid van Hoek van Holland en de ontwikkeling tot vierseizoenenbadplaats. Daarom wordt de metrolijn verlengd naar Hoekse Strand. Ook de omgeving van de spoorlijn wordt aangepast aan deze nieuwe situatie. Met de aanleg van het Strandplein en een Ovonde werkt de gemeente Rotterdam aan de toekomst van Hoek van Holland als aantrekkelijke, levendige en goed bereikbare vierseizoenenbadplaats.

De nieuwe Ovonde

De kruising Badweg/ Strandboulevard /Koningin Emmaboulevard is nu onoverzichtelijk. En op drukke stranddagen loopt het verkeer hier nog wel eens vast.
Door een ovale rotonde - Ovonde - aan te leggen, wil de gemeente Rotterdam het verkeer beter laten doorstromen en sturen. Zo wordt de kruising overzichtelijker en veiliger.

Planning
In november 2021 start de aanleg van de Ovonde. Om wegen naar de wijk en het strand tijdens de aanleg bereikbaar te houden, legt de gemeente Rotterdam de Ovonde in fases aan. De Ovonde moet uiterlijk eind maart 2022 klaar zijn.

Faseringstekening aanleg Ovonde

Tekening bouwfaseringen aanleg Ovonde

Impressie tracé Metro aan Zee en de Ovonde
Kruising Badweg Strandboulevard
Locatie Ovonde
Kruising met de Badweg
Zijweg Badweg
Toekomstige Ovonde locatie
 Aanbrengen verlichting langs tijdelijke route naar Badweg

Aanbrengen verlichting langs de tijdelijke route naar de Badweg, bouwsituatie begin oktober 2021