De Plint

De ruwbouw van Station Hoek van Holland - Haven en de buitenruimte rond het station zijn afgerond. De Hoeksebaan (H6-weg) en de nieuwe P+R zijn opengesteld voor het verkeer. In het najaar van 2020 is gestart met de afbouw van De Plint.

Een impressie waarop de algemene ruimtes aan de zuidzijde van het metrostation Hoek van Holland – Haven zijn getekend.

Impressie algemene ruimtes aan de zuidzijde van het metrostation Hoek van Holland – Haven ('De Plint')

Waar bestaat De Plint nu eigenlijk uit?
Dit zijn de algemene ruimtes aan de zuidzijde van het station Hoek van Holland – Haven. Hierin vind je de fietsenstallingen, een commerciële ruimte, Rotterdam Tourist Information en RET-ruimtes. Nu de gemeente Rotterdam het werk aan De Plint heeft afgerond, is door de projectorganisatie Metro aan Zee de afbouw van metrostation Haven gestart. 

Schets inrichting De Plint Haven

Schets van de inrichting van De Plint Hoek van metrostation Hoek van Holland Haven

Metrostation Haven en omgeving 5 mei 2022
Station Haven mei 2022
De Plint, fietsrekken, bouwsituatie 6 januari 2022
De Plint, fietsrekken, bouwsituatie 6 januari 2022
Afbouw metrostation Haven, bouwsituatie 6 januari 2022
Klok ophangen in De Plint
Kap fietsenstalling
Haven en spoor in aanbouw
Ruimte VVV in De Plint
Tourist Information De Plint
Bouw kap De Plint 21 april 2021
Bouw Plint Haven
Bouw pergola De Plint
Impressie het RET gebouwtje en de fietsvoorzieningen bij nieuw metrostation Hoek van Holland Haven. Er staat ook een poort op met een stationsklok.
Foto van klokportaal De Plint
Impressie van de kiosk bij nieuw metrostation Hoek van Holland Haven. Er staat ook een poort op met een stationsklok.
Foto bouw Plint
Impressie van de omgeving Hoek van Holland Haven 2020. De situatie na de herinrichting is zichtbaar, wegen en fietspaden.
Luchtfoto van Hoek van Holland Haven, zichtbaar is de ruwbouw van het nieuwe metrostation en de nieuwe weginfrastructuur.
Foto met betonnen portaal en entree met loopplanken
Foto van de Hoeksebaan met op de achtergrond de vuurtoren
Foto van de Hoeksebaan met op de achtergrond een schip van Stena Line