Strandplein

Strandplein en toerisme
Het Strandplein en de directe omgeving, zoals de Badweg, hebben een nieuw gezicht. De komst van een nieuw metrostation nabij het strand, een heringericht plein en de aanpak van onder meer wegen, paden en gebouwen (zoals de winkels en kiosken), hebben daarvoor gezorgd.

Ontmoetingsplein
‘Het Strandplein krijgt dezelfde klasse als andere publiekstrekkers in Rotterdam, zoals het Centraal Station, de Erasmusbrug en de Coolsingel’, vertelt projectleider Peter Oosterloo. ‘Hoofdonderdeel is een groot betonnen zitelement met plekken om te ontspannen en elkaar te ontmoeten. De pleinvloer bestaat uit een mix van zandkleurige tegels en donkergrijze banden van Chinees natuursteen. In het speelse patroon zie je de dynamiek van eb en vloed, het komen en gaan van bezoekers en het rond stuivende zand terug. Het strand en de duinen lopen op natuurlijke wijze over in het plein, zodat het landschap alle aandacht krijgt. In de zomermaanden hebben fietsers en voetgangers ruim baan. Automobilisten kunnen dan niet parkeren op de Zeekant. Het gebied wordt hierdoor veiliger en aantrekkelijker.’    

Versterking toerisme
De keuze om het Strandplein een nieuwe look te geven, is genomen op 18 februari 2020. Toen heeft het College van Burgemeester en Wethouders een positief besluit genomen over het ontwerp van het Strandplein. Metro aan Zee, de Hoekse Lijn tot aan het strand, versterkt Hoek van Holland als toeristische en recreatieve bestemming.

Strandslag situatie 10 september 2022

De strandslag van het nieuwe Strandplein, de foto is geschoten op 10 september 2022

Aanleg actueel, situatie 19 januari 2023
De planting is begin januari 2023 bijna afgerond. Alleen aan de Strandweg worden binnenkort een paar bomen vervangen. Deze bomen zijn niet goed zijn aangeslagen door - onder andere - een hete en droge zomerperiode.

Borden op het strandplein waarschuwen strandbezoekers voor een afstap

Let op de afstapjes op het Strandplein! 
We hebben meldingen ontvangen van mensen die vallen op het Strandplein. De gemeente heeft hierop besloten dat zij de situatie willen verbeteren. Er zijn borden geplaatst om mensen te waarschuwen voor een afstap. Ook is een ontwerp gemaakt voor een meer permanente oplossing. Na overleg met ‘010Toegankelijk’ is een aantal maatregelen in voorbereiding die de toegankelijkheid en veiligheid van het Strandplein moeten verbeteren. Zo wordt eind januari begonnen met het aanbrengen van (extra) verlagingen bij de oversteek aan de Zeekant.

Aanleg en uitvoering Strandplein en Badweg
De aanleg van het Strandplein en de Badweg vond plaats in 4 fases (Zie de schets op deze pagina):

  • Fase 1 (Rood). Het plein vanaf het stand tot de met de rijweg aan de Zeekant wordt aangelegd. Uitvoeringsperiode oktober - december 2021
  • Fase 2 (Groen). Het werkterrein verplaatst zich naar het oosten. Hierin wordt het plein tussen de winkels aan de Badweg en het station Hoek van Holland Strand aangelegd. Uitvoeringsperiode januari - februari 2022
  • Fase 3 (Blauw). In deze fase wordt de omgeving rond de toegang naar het parkeerterrein Badweg opgepakt. Uitvoeringsperiode maart, april, mei 2022
  • Fase 4 (Geel). Hierin wordt in het resterende deel van de Badweg, de rijweg, het noordelijke voetpad en het fietspad opgepakt. Uitvoeringsperiode april/mei/juni 2022
Faseringstekening uitvoering Strandplein

Vier faseringen aanleg Strandplein

Het nieuwe strandplein
Strandslag situatie 10 september 2022
De Badweg is geasfalteerd, nieuwe entree Strandplein
Entree parkeerterrein Badweg en toegang Strand 5 mei 2022
Nieuwe entree parkeerplaats Badweg mei 2022
Aanleg Strandplein 14 april 2022
Strandplein in aanleg 14 april 2022
Bestrating Strandplein 7 april 2022
Nieuwe strandslag bouwsituatie 7 april 2022
Strandplein aanleg bestrating strandslag
Trappartijen Strandplein bouwsituatie 7 april 2022
Bouwsituatie 2 maart 2022 bouw element Strandplein
Bouwsituatie 2 maart 2022 looproute naar strand
Bouw station Strandplein en aanleg Strandplein
Storten trappartij Strandweg
Aanleg bestrating Strandplein
Bestraten Strandplein
Aanleg zitelement Strandplein
Aanleg trappartijen Strandplein bouwsituatie 21 december 2021
Start aanleg Strandplein 19 oktober 2021
Aanleg onderdeel Strandplein
Nieuw metrostation Strand krijgt Strandplein
Mensen lopen over de nieuwe strandopgang in Hoek van Holland
Impressie van mensen die lopen en zitten op het nieuwe strandplein van Hoek van Holland
Impressie van het nieuwe metrostation Strand bij avondrood.
Zeekant
Het slag
Bekisting voor beton trappartijen
Voorbereidingen aanleg voorplein
Bouwplaats Strandplein
Voorbereidingen bouwplaats Strandplein en parkeren leveranciers