Strandplein

Nieuwe toeristische perspectieven
Het Strandplein en de directe omgeving, zoals de Badweg, krijgen een nieuw gezicht. De komst van een nieuw station nabij het strand, een heringericht plein en de aanpak van onder meer wegen, paden en gebouwen (zoals de winkels en kiosken), gaan daar voor zorgen. De Hoekse Lijn tot aan het strand versterkt Hoek van Holland als toeristische en recreatieve bestemming.

Strandplein
Op 18 februari 2020 heeft het College van Burgemeester en Wethouders een positief besluit genomen over het ontwerp van het strandplein. Na bijna twee jaar schetsen is er in overleg met de omgeving - ondernemers en bewoners - nu een definitief plan. Het is de ambitie om het plein tegelijkertijd met het nieuwe metrostation Strand in 2022 op te leveren. Voor het werk dit najaar kan beginnen, moet het bestek gemaakt worden. Dit bestek is af en nu volgt de periode van de aanbesteding. 

Nieuw metrostation Strand krijgt Strandplein
Mensen lopen over de nieuwe strandopgang in Hoek van Holland
Impressie van mensen die lopen en zitten op het nieuwe strandplein van Hoek van Holland
Impressie van het nieuwe metrostation Strand bij avondrood.
Planning Strandplein
Plaatsen houten fietsrekken aan de Zeekant

Zeekant in uitvoering, parkeren
De komst van het nieuwe metrostation Strand en Strandplein betekent ook een andere parkeerinrichting aan de Zeekant. zo komen er:

  • 20 vergunningsplekken voor ondernemers
  • Parkeren Politie, EHBO, Strandzaken
  • Motorparkeren 
  • Parkeren voor mindervaliden

Om de parkeerruimte tijdens de verschillende seizoenen zo goed mogelijk te benutten, komt aan de Zeekant een 'flexibele indeling'. Buiten het strandseizoen (1 okt. t/m 30 mei) is er ruimte voor 102 fietsplaatsen en 48 autoparkeerplekken voor bezoekers. En in het strandseizoen (1 juni t/m 30 sept.) is er met 390 fietsenplaatsen alle ruimte voor de fietsers, maar zijn er geen auto-parkeerplaatsen voor de bezoekers.

 

Het plateau aan de Zeekant wordt gesloopt voor de aanleg van het toekomstig Strandplein.

Ook ligt er nu een stuk proefbestrating om te testen welke stenen en funderingen het best geschikt zijn voor het definitieve plein.