Geschiedenis

De Hoekse Lijn, voormalig treinspoor, is omgebouwd naar een metrolijn die in Schiedam Centrum direct aansluit op het metronet. De Hoekse Lijn tot aan tijdelijk metrostation Hoek van Holland Haven is in oktober 2019 in gebruik genomen, als onderdeel van RET metrolijn B. Nu werken we aan de laatste kilometer metrospoor tot op het strand. 

Een korte terugblik
In april 2017 is begonnen met de ombouw van de Hoekse Lijn. Van een treinspoor naar een 23 kilometer lange lightrailverbinding. Een spoor waarover de Rotterdamse metro rijdt tot aan Hoek van Holland. Door tegenvallers in de ombouw en de spoorbeveiliging werd de lijn in november 2019 in gebruik genomen. De RET metrolijn B rijdt sindsdien tot aan Hoek van Holland Haven. 

Tracékeuze spoorverlenging
Op het traject tussen Hoek van Holland Haven en het nieuwe station Hoek van Holland Strand rijdt de metro in de toekomst over een enkel spoor. Vlak voor het nieuwe eindstation zal het spoor, via een wissel, overgaan naar een dubbel spoor om zo te kunnen stoppen en vertrekken aan beide zijden van het middenperron. De projectorganisatie onderzocht destijds twee alternatieven voor de spoorverlenging:

  • Alternatief 1 - de rode lijn op de afbeelding - betreft een spoorligging die geheel ten zuiden van het Natura 2000-gebied blijft. Het spoor ligt hierbij in een open-bak.
  • Alternatief 2  - de groene lijn op de afbeelding - betreft een spoorligging in een gesloten-bak. Deze variant ligt, ter plaatse van de passage van de appartementsgebouwen aan de Strandweg Noord, binnen het Natura 2000-gebied. Het groene traject heeft de voorkeur gekregen en is opgenomen in het bestemmingsplan dat 23 februari 2017 is vastgesteld in de Raad. 
     

Uitspraak bestemmingsplan Spoorverlenging Hoekse Lijn  
Op 15 augustus 2018 was de uitspraak van de Raad van State op de ruimtelijke procedure voor het bestemmingsplan Spoorverlenging Hoekse Lijn: spoor Hoek­se Lijn mag wor­den ver­lengd tot aan de kust van Hoek van Hol­land. 

> Klik hier voor de link naar de uitspraak van de Raad van State
> Klik hier voor de reactie van de gemeente Rotterdam op de uitspraak
 

Besluit Definitief Ontwerp Spoorverlenging Hoekse Lijn
Het college van B&W nam in mei 2018 een besluit over het definitieve ontwerp van de spoorverlenging van de Hoekse Lijn tot aan Hoek van Holland Strand.

> Lees de brief aan de gemeente raad over het Definitieve Ontwerp Spoorverlenging Hoekse Lijn.
 

15 maart 2017 Publicatie in de Staatscourant
> De link naar de Kennisgeving bestemmingsplan “Hoek van Holland Spoorverlenging”

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 23 februari 2017 het bestemmingsplan “Hoek van Holland-Spoorverlenging” (NL.IMRO.0599.BP2095HvHStrandsp-) heeft vastgesteld. 

 

Luchtfoto met een rode en een groene lijn

Het groene tracé heeft destijds de voorkeur gekregen en is opgenomen in het bestemmingsplan dat 23 februari 2017 is vastgesteld in de Rotterdamse Raad.