Andere Hoekse projecten

Versterking van de buitenruimte
Met de inpassing van de metrobaan vernieuwt de gemeente ook de buitenruimte. De uitdaging is landschappelijke, bouwkundige en infrastructurele aanpassingen zorgvuldig aan te pakken en met elkaar te verweven. Het gaat om de transformatie van fietspaden, autowegen en natuurgebieden. Ook verplaatst of bouwt de gemeente enkele gebouwen.

De Hoekse Lijn in Hoek van Holland is onderdeel van een gebiedsontwikkeling, die is opgeknipt in verschillende deelgebieden (die noemen we inrichtingsplannen). Het gaat om de gebieden:

  • Stationsomgeving Hoek van Holland Haven, de H6-wegen (Hoeksebaan) en De Plint;
  • Strandboulevard en stationsomgeving Hoek van Holland Strand, het Strandplein.

Nieuwe toeristische perspectieven
Het Strandplein en de directe omgeving, zoals de Badweg, krijgen een nieuw gezicht. De komst van een nieuw station nabij het strand, een heringericht plein en de aanpak van onder meer wegen, paden en gebouwen (zoals de winkels en kiosken), gaan daar voor zorgen. De Hoekse Lijn tot aan het strand versterkt Hoek van Holland als toeristische en recreatieve bestemming.

Behoud en versterking van het natuurlandschap
Een spoortunnel van ongeveer 250 meter gaat deels door het natuurgebied Vinetaduin. Bovenop de tunnel wordt - als de bouw is afgerond - het duinlandschap hersteld. De gemeente Rotterdam maakt samen met het Zuid-Hollands Landschap, de Stichting Duinbehoud en andere betrokken partijen afspraken over de inrichting en het beheer van natuurgebieden. Naast de Vinetaduin zijn ook het Groene Strand, De Hoekse Bosjes, het Vafamil-terrein, de Van Dixhoorndriehoek en de Roomse Duinen in de gebiedsontwikkeling meegenomen.

Een impressie waarop de algemene ruimtes aan de zuidzijde van het metrostation Hoek van Holland – Haven zijn getekend.

Impressie algemene ruimtes aan de zuidzijde van het metrostation Hoek van Holland – Haven ('De Plint')

De Plint

De ruwbouw van Station Hoek van Holland - Haven en de buitenruimte rond het station zijn afgerond.  De Hoeksebaan (H6-weg) en de nieuwe P+R zijn opengesteld voor het verkeer. In het najaar van 2020 is gestart met de afbouw van de algemene ruimtes aan de zuidzijde van het station Hoek van Holland – Haven ('De Plint') en het aanbrengen van de spoorwegovergangen. 

Op de foto zijn de eerste contouren van De Plint zichtbaar, gemaakt in november 2020

Eerste contouren van De Plint, november 2020

Strandplein
Op 18 februari 2020 heeft het College van Burgemeester en Wethouders een positief besluit genomen over het ontwerp van het strandplein. Na bijna twee jaar schetsen is er in overleg met de omgeving - ondernemers en bewoners - nu een definitief plan. Het is de ambitie om het plein tegelijkertijd met het nieuwe metrostation Strand in 2022 op te leveren. Voor het werk kan beginnen, moet het bestek gemaakt worden, Dan volgt een aanbesteding en moet de aannemer het werk voorbereiden. Ondertussen werkt de gemeente Rotterdam aan de details. Zo ligt er nu een stuk proefbestrating om te testen welke stenen en funderingen het best geschikt zijn voor het definitieve plein.

Impressie van mensen die op het nieuwe strandplein zitten, met op de achtergrond het nieuwe metrostation Strand

Impressie van het nieuwe metrostation Hoek van Holland Strand met het strandplein

Impressie van de omgeving Hoek van Holland Haven 2020. De situatie na de herinrichting is zichtbaar, wegen en fietspaden.
Foto met betonnen portaal en entree met loopplanken
Mensen lopen over de nieuwe strandopgang in Hoek van Holland
Impressie van mensen die lopen en zitten op het nieuwe strandplein van Hoek van Holland
Impressie van de kiosk bij nieuw metrostation Hoek van Holland Haven. Er staat ook een poort op met een stationsklok.
Impressie het RET gebouwtje en de fietsvoorzieningen bij nieuw metrostation Hoek van Holland Haven. Er staat ook een poort op met een stationsklok.
Foto van de Hoeksebaan met op de achtergrond een schip van Stena Line
Foto van de Hoeksebaan met op de achtergrond de vuurtoren