Uitvoering grote werken

De grote werkzaamheden (volgens Contract 8) vangen eind binnenkort aan en lopen door tot in 2022. Als een van de eerste werken worden aan de zeekant de hekwerken voor het bouwterrein van het nieuwe metrostation Hoek van Holland Strand geplaatst. 

Metro aan Zee op hoofdlijnen 
Het project Metro aan Zee (Spoorverlenging Hoekse Lijn) is de aanleg van een metrolijn in Hoek van Holland en bestaat in grote lijnen uit :

 • Sloop van tijdelijk metrostation Hoek van Holland Haven
 • Ombouw en afbouw van metrostation Hoek van Holland Haven
 • Sloop oud station Hoek van Holland Strand
 • Bouw van nieuw metrostation Hoek van Holland Strand
 • Civiele werkzaamheden aan de baan
 • Bouwrijp maken van de bouwlocaties
 • Aanleg van systemen
 • Spoorwerkzaamheden
 • Aanpassen en aanleg van de buitenruimte, waaronder aanpassen van de weginfrastructuur,
 • Aanleg van anti-verstuiving

Omgeving
Het werk is gelegen in een kenmerkend woon-, werk-, recreatie- en leefgebied. Hier houden we tijdens de uitvoering rekening mee:

 • Het aangrenzende Natura 2000-gebied
 • De ligging aan de kust, een (zomers) recreatiegebied en de daarbij behorende dynamiek
 • Stena-line en dan met name de bereikbaarheid daarvan en de verkeersstromen rondom de afvaarten en aankomsten van de ferry's
 • De hoofdwaterkering Delflandsedijk en de kustwering
 • De woonwijk rond de Stationsweg en de Strandweg

 

Schematische weergave van de uitvoering spoorverlenging

Schematische weergave uitvoering spoorverlenging Metro aan Zee