Voorbereidende werkzaamheden

In 2019 zijn de voorbereidingen voor Metro aan Zee al begonnen. Zo zijn de kabels en leidingen in het plein aan de Badweg verlegd en onder de kruising van de Strandweg. En er is een voorbelasting aangebracht achter de appartementsgebouwen aan de Strandweg. Al dit werk was nodig om straks de metrobaan, het nieuwe station Strand en de tunnelbak in de duinen te kunnen bouwen. De volgende werken zijn al uitgevoerd:

 • Aanbrengen voorbelasting 
  Achter de appartementen aan de Strandweg, waar de metro in een gesloten bak (tunnel) gaat rijden, is een slappe grondlaag in de diepe ondergrond aanwezig. Om deze laag samen te drukken, is in maart 2020 een zogenaamde voorbelasting van zand aangebracht. Het zand is door een transportband aangevoerd en door een shovel laagsgewijs uitgespreid en verder verdeeld. Er is opgehoogd tot een hoogte van maximaal 15 meter boven NAP. Plaatselijk is acht meter zand aangebracht. Het zand is vervolgens - in april - afgedekt met anti-verstuivingsmiddel. Deze voorbelasting blijft geruime tijd liggen. Bij de aanvang van het opvolgende contract wordt de voorbelasting verplaatst. Naar verwachting zal dat eind 2020 zijn.
   
 • Kabels en leidingenwerk Badweg/Zeekant, aanleg strandslag en fietspad
  Om de bouw van het metrostation Hoek van Holland Strand mogelijk te maken, is begin 2020 een fietsverbinding vanaf het fietspad door de Van Dixhoorndriehoek naar de Zeekant aangelegd. Ook is een strandslag (verhoogd duin) in de Badweg aangelegd. Vanwege de bouw van het metrostation en de aanleg van de strandslag zijn er kabels- en leidingen omgelegd. Dit werk is in het voorjaar van 2020 afgerond.
   
 • EHBO, bouwkeet en strandzaken
  Direct aan het strand naast het plein aan de Zeekant heeft de gemeente Rotterdam tijdelijke voorzieningen voor de EHBO, de toiletten en de rolstoel-uitleen gerealiseerd. Ook zijn in januari 2020 de keten van de projectorganisatie Metro aan Zee en de units van strandzaken op het grote parkeerterrein aan de Badweg opgebouwd.
   
 • Paviljoensweg, omleggen kabels en leidingen en rijweg 
  Vooruitlopend op de doortrekking van de metrolijn is eind 2019 de Paviljoensweg omgelegd en aangesloten op de Strandboulevard. De kabels en leidingen zijn hier aangepast om de doortrekking van de metrolijn naar het strand mogelijk te maken.
   
 • Het plaatsen van paddenschermen
  Om te voorkomen dat de rugstreeppad en de zandhagedis op het bouwterrein kunnen komen, zijn vanaf eind september 2019 over een aantal kilometers paddenschermen, paddenplanken (verstopplek rugstreeppad) en vangemmers aangebracht. Na het vangen van meer dan 600 padden, kikkers en hagedissen hebben de ecologen eind november 2019 het werkterrein vrijgegeven. De gevangen padden, kikkers en salamanders zijn overgezet naar een veilig gebied. Tijdens de bouw blijven we de natuur volgen. 
   
 • Het rooien van het werkgebied
  Eind september 2019 is gestart met rooiwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de paddenschermen. In januari 2020 is het groen verwijderd op het gehele tracé van de spoorverlenging. We moesten hierbij voldoen aan diverse natuurregels die gelden in dit gebied. Zo moet er zorgvuldig worden omgegaan met beschermde diersoorten. 
   
 • Het omleggen van kabels en leidingen Strandweg
  Vanaf maandag 2 september 2019 tot en met vrijdag 22 november 2019 vonden werkzaamheden plaats aan ondergrondse kabels en leidingen. Dit werk was nodig voor de aanleg van de spoorkruising met de Strandweg. 
   
 • Anti-verstuivingsmaatregelen, inplant in duingebied.
  In de duinen rondom het Zeeplein en de Badweg zijn helmgras, duindoorn en rietpoten geplant. Het gaat om anti-verstuivingsmaatregelen. Zand dat opstuift kan hinderlijk zijn voor de omgeving en de metrobaan. Het aanbrengen van de plantsoorten helpt daarbij. Het werk is in maart 2019 uitgevoerd, omdat het enige tijd duurt voordat de plantsoorten zijn aangegroeid en het verstuiven daadwerkelijk kan worden tegen gegaan. Het gaat om 11.000 m2 helmgras, 14.000 m2 rietpoten en 5.000 m2 duindoorn. Het helmgras is afkomstig uit de duinen van Kijkduin. > Een link naar een kaartbeeld met anitiverstuivingsmaatregelen in het duingebied
Foto van de voorbelasting. Het zand heeft de kleur groen. Dit is het antiverstuivingsmiddel dat over het zand is aangebracht.
Detailfoto van het gebouw met de uitgesneden woorden EHBO en WC
Foto met strandgangers die over het nieuwe hoogduin naar zee lopen
Foto van het nieuwe fietspad met fietsers. op de achtergrond zijn de appartementsgebouwen aan de Strandweg zichtbaar. Op de voorgrond spelende kinderen.
Foto waarop te zien is dat met een transportband zand wordt opgehoopt. Een shovel verdeelt het zand. Op de achtergrond het appartementsgebouw aan de Strandweg.
Foto waarop te zien is hoe een zand vervoert wordt op een transportband. Er ontstaat een zandberg. Een shovel verspreidt het zand.
Foto van de straat. Dit is de nieuwe aansluiting van de Paviljoensweg op de Strandboulevard.
Foto met aangebrachte paddenschermen. De paddenschermen bestaan uit zwart sterk plastic dat is bevestigd aan houten paaltjes. Op de achtergrond is de zee zichtbaar.
Op de foto is een shovel op rupsbanden te zien die bezig is met rooiwerk in de duinen van Hoek van Holland.
Foto van een opgebroken weg. Oranje shovels werken aan kabels en leidingen.
Foto van mensen die helmgras aanplanten in het duingebied