Realisatie spoorverlenging

De uitvoering van de grote civiele werkzaamheden voor Metro aan Zee. Dit zijn we aan het doen:

  • De afbouw van metrostation Hoek van Holland Haven;
  • De aanleg van de spoorbaan van Haven tot en met de overgang van de Strandweg;
  • De bouw van de gesloten bak ("tunnel") tussen de Strandweg en de Paviljoensweg;
  • De aanleg van de spoorbaan tussen de Paviljoensweg en het strand;
  • De bouw van het nieuwe metrostation Hoek van Holland Strand.

De totale bouwtijd bedraagt ongeveer 1,5 jaar. Hierna volgt nog het testen en proefrijden.

Voorbereidingen 
Vanaf 2019 hebben al de nodige voorbereidingen voor Metro aan Zee plaatsgevonden. 

 

Schematische weergave uitvoering Metro aan Zee

Schematische weergave van de uitvoering spoorverlenging

De omgeving
Het werk is gelegen in een gebied met een een 'diversiteit aan omgevingen'. Hier moeten we in de uitvoering rekening mee houden. Denk hierbij aan: het aangrenzende natura 2000-gebied; de ligging in het kust recreatiegebied en de daarbij behorende dynamiek; Stena-line en dan met name de bereikbaarheid daarvan en de verkeersstromen rondom de afvaarten en aankomsten van de ferry’s; de hoofdwaterkering Delflandsedijk en de kustwering; de woonwijk rondom de Stationsweg Noord en de Strandweg en de ondernemers aan de Badweg en de Zeekant. 

 

Perrons in aanbouw station Strand
Aanleg spoor Strandweg
Plaatsen gelijkrichterstation
Aanleg kabel Stationsweg
Aanleg spoorwegkruising Strandplein
Bouw station Strand en aanleg trapfundering Strandplein
Bouw metrostation Strand
Stort van het laatste tunneldeel
Tunnelmond
Bovenleidingsportalen op traject Haven - Strandweg
Betonstort tunnelmond
Bouw metrostation Strand 7 juli 2021
Bouw open bak 7 juli 2021
Bouw tunnel 7 juli 2021
Haven en spoor in aanbouw
Foto van de ontmanteling van de spoorbaan achter de Stationsweg, bouwsituatie 24 februari 2021
Foto van de eerste moten in aanbouw voor het tunneldeel achter de Strandweg, bouwsituatie 24 februari 2021
Luchtfoto van metrostation Strand in aanbouw
Ontmantelen oude spoortracé
Zandtransport 17 december 2020
Achter de appartementsgebouwen aan de Strandweg wordt het zand verplaatst door middel van transportbanden.
Bouw open bak Metro aan Zee, wapening aanbrengen
Bouw technische ruimte metrostation Strand
Foto van het werk aan de fundering van de kelder voor metrostation Hoek van Holland Strand