Realisatie spoorverlenging

De uitvoering van de grote civiele werkzaamheden voor Metro aan Zee zijn klaar. De metro rijdt sinds 31 maart 2023 naar zee. Dit is wat we nu (4 april maart 2023) nog moeten doen:

 • Het aansluiten van de plateaulift aan de westzijde van station Hoek van Holland Haven. Deze lift biedt een extra toegang voor minder goed ter been zijnde reizigers om op het perron te komen (De lift is negen januari 2023 geplaatst, maar moet dus nog verder worden aangesloten).
 • Nadat metrolijn B tot Hoek van Holland Strand door de RET in exploitatie is genomen, moet het tijdelijk perron Hoek van Haven worden afgebroken.

De onderstaande werken zijn inmiddels afgerond: 

 • De afbouw van nieuw metrostation Strand, onder andere het plaatsen van systemen, zoals de dynamische reizigersinformatie (DRIM's).
 • De dynamisch testen met metrovoertuigen is afgerond. Wat hebben we getest? Denk hierbij aan:
  • De interactie tussen spoor/bovenleiding en metrovoertuig
  • De baanvaksnelheid 
  • De positie tussen het metrovoertuig en het perron (is bijvoorbeeld de perronhoogte goed)
 • De volgende stap is de start van het proefbedrijf door de RET. Het proefbedrijf is 13 maart 2023 van start gegaan. Dat is het rijden van de dienstregeling zonder passagiers.
 • De afbouw van nieuw metrostation Strand, onder andere herstelwerkzaamheden van het beton;
 • De afbouw van nieuw metrostation Hoek van Holland Haven;
 • De aanleg van de spoorbaan van Haven tot en met de overgang van de Strandweg;
 • De bouw van de gesloten bak ("tunnel") tussen de Strandweg en de Paviljoensweg;
 • De aanleg van de spoorbaan tussen de Paviljoensweg en het strand;
 • De fysieke koppeling van Metro aan Zee met de Hoekse Lijn (metrolijn B) bij Hoek van Holland Haven.

Voorbereidingen 
Vanaf 2019 hebben al de nodige voorbereidingen voor Metro aan Zee plaatsgevonden. 

 

Schematische weergave uitvoering Metro aan Zee

Schematische weergave van de uitvoering spoorverlenging

De omgeving
Het werk is gelegen in een gebied met een een 'diversiteit aan omgevingen'. Hier moeten we in de uitvoering rekening mee houden. Denk hierbij aan: het aangrenzende natura 2000-gebied; de ligging in het kust recreatiegebied en de daarbij behorende dynamiek; Stena-line en dan met name de bereikbaarheid daarvan en de verkeersstromen rondom de afvaarten en aankomsten van de ferry’s; de hoofdwaterkering Delflandsedijk en de kustwering; de woonwijk rondom de Stationsweg Noord en de Strandweg en de ondernemers aan de Badweg en de Zeekant. 

 

Station Haven mei 2022
Trappartijen Strandplein bouwsituatie 7 april 2022
Nieuwe strandslag bouwsituatie 7 april 2022
Strandplein aanleg bestrating strandslag
Open bak met geluidwering
Bouwsituatie in Haven, werken aan de koppeling van Metro aan Zee met de Hoekse Lijn
Bovenleiding tracé naar Haven
Overweg en tunnelmond
Station Strand in aanbouw
Storten dak station Strand bouwsituatie 6 januari 2022
Sporen in de tunnel bouwsituatie 6 januari 2022
Open bak bouwsituatie 6 januari 2022
Afbouw station Haven, bouwsituatie 6 januari 2022
Perrons in aanbouw station Strand
Aanleg spoor Strandweg
Plaatsen gelijkrichterstation
Aanleg kabel Stationsweg
Aanleg spoorwegkruising Strandplein
Bouw station Strand en aanleg trapfundering Strandplein
Bouw metrostation Strand
Stort van het laatste tunneldeel
Tunnelmond
Bovenleidingsportalen op traject Haven - Strandweg
Betonstort tunnelmond
Bouw metrostation Strand 7 juli 2021
Bouw open bak 7 juli 2021
Bouw tunnel 7 juli 2021
Haven en spoor in aanbouw
Foto van de ontmanteling van de spoorbaan achter de Stationsweg, bouwsituatie 24 februari 2021
Foto van de eerste moten in aanbouw voor het tunneldeel achter de Strandweg, bouwsituatie 24 februari 2021
Luchtfoto van metrostation Strand in aanbouw
Ontmantelen oude spoortracé
Zandtransport 17 december 2020
Achter de appartementsgebouwen aan de Strandweg wordt het zand verplaatst door middel van transportbanden.
Bouw open bak Metro aan Zee, wapening aanbrengen
Bouw technische ruimte metrostation Strand
Foto van het werk aan de fundering van de kelder voor metrostation Hoek van Holland Strand